Thành phố Bắc Kạn tập trung hoàn thành 05 công trình chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh

Trong đó Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh  phối hợp với các đoàn thể, nhân dân địa phương làm được 13 công trình gồm 08 tuyến đường liên thôn, tổ; 01 cầu liên thôn; 03 nhà nhân ái; 01 vườn thuốc nam trị giá 957 triệu đồng, kinh phí xã hội hóa 573 triệu và trên 12.000 lượt ngày công. Từ nay đến 12/10/2015 phấn đấu hoàn thành 05 công trình chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gồm 02 cầu liên thôn; 01 vườn thuốc nam; đường nội bộ trường THPT Bắc Kạn; thông xe kỹ thuật đường Nguyễn Văn Tố. Bên cạnh các công trình có gắn biển cấp ủy chính quyền địa phương còn triển khai nhiều công trình, việc làm thiết thực hướng về đại hội Đảng như xây dựng nhà văn hóa thôn tổ; Nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, điện chiếu sáng ngõ hẻm, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, sửa chữa kênh mương, …Hầu hết đều được thực hiện bằng hình thức xã hội hóa trị giá trên 100 triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động./.