Đảng bộ phường Huyền Tụng tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

(backancity.gov.vn)-Chiều 9/1, Đảng ủy, HĐND-UBND phường Huyền Tụng tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2023, Đảng ủy phường Huyền Tụng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn phường được duy trì và phát triển, hiện có 137 hộ sản xuất, kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ như: sản xuất, chế biến lâm sản, dịch vụ vận tải, cửa hàng tạp hóa, dịch vụ ăn uống, dịch vụ xay sát…Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 1.200 tấn bằng 98,3 % kế hoạch; Diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây có giá trị kinh tế cao thực hiện được 1,7 ha đạt 113,4 % KH. Diện tích đất canh tác đạt 100 triệu đồng/ha trở lên thực hiện được 55 ha đạt 100 % KH; thực hiện 02 mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm:Mô hình trồng ngô ngọt: 9,9 ha, năng xuất đạt 53 tạ/ha; sản lượng đạt 52,4 tấn, mô hình trồng dưa chuột: 3,09 ha, năng xuất đạt 150tạ/ha, sản lượng đạt 4,63 tấn. Tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra, trong đó đàn trâu có 134 con, đạt 134%KH, đàn bò hơn 270 con, đạt 117%KH. Tổng diện tích trồng rừng đạt 41,6 ha, bằng 106,7% kế hoạch. Về phát triển cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông nông thôn tổ Lâm Trường với tổng chiều dài 78,6 m, tổng kinh phí hơn 34 triệu đồng (trong đó nhà nước hỗ trợ hơn 25 triệu đồng, số còn lại do Nhân dân đóng góp nhân công, máy thi công). Sửa chữa nhà Trung tâm học tập cộng đồng tổng kinh phí hơn 202 triệu đồng. Thu ngân sách địa phương đạt trên 1,4 tỷ đồng đồng, bằng 109,75 % KH;

Công tác cải cách hành chính được tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì ứng dụng các phần mềm dùng chung trong giải quyết công việc. Thực hiện công khai các TTHC, tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định. Tuyên truyền cho nhân dân tại 18/18 tổ dân phố đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến và triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Phân công tổ công nghệ số của phường hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường. Đến 9/12/2023, UBND phường tiếp nhận được 641 thủ tục hành chính thuộc 4 lĩnh vực, trong đó: 641 thủ tục thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tất cả đều giải quyết đúng hạn. Người dân sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích: 37 hồ sơ. (trong đó: Trực tuyến 237, trực tiếp 404, chứng thực điện tử 203. Số hồ sơ đã giải quyết 641 (đúng hạn 626, quá hạn 15); tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết đạt 37% (vượt 7% so với kế hoạch cải cách đề ra). Các lĩnh vực: Giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng được ổn định giữ vững.

Về công tác xây dựng Đảng, hiện Đảng bộ phường có 404 đảng viên, 22 chi bộ. Trong năm Đảng ủy cử 20 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng, kết nạp Đảng cho 07 quần chúng, đề nghị trao tặng huy hiệu đảng cho 26 đồng chí, chuyển đảng chính thức 07 đảng viên dự bị, tiếp nhận 12 đảng viên đến sinh hoạt đảng tại Đảng bộ. Năm 2023 toàn Đảng bộ có 29 mô hình “Dân vận khéo” trong đó duy trì 04 mô hình và đăng ký mới 25 mô hình. 100% các chi bộ đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” và được Thành ủy Bắc Kạn công nhận 08 mô hình Dân Vân Khéo.

Năm 2024, Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị,   trong đó kịp thời cụ thể hóa, chỉ đạo tổ chức thực hiện các văn bản, nhiệm vụ cấp trên giao; thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Lãnh đạo chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức hội nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy  mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Ủy  ban  nhân  dân nâng  cao  hiệu  quả quản lý, điều hành trên các lĩnh vực.Thực  hiện đồng  bộ, quyết liệt các giải pháp về phát  triển  kinh  tế-xã  hội; tăng cường công tác quản lý đô thị, đất đai; đẩy  mạnh  cải cách hành chính, thu  ngân sách và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Chủ động khắc phục những hạn chế,vướng mắc; kịp thời giải quyết các kiến nghị của cử tri và HĐND; thường xuyên đôn đốc,  kiểm  tra  tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị theo kế hoạch. Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân; giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân theo thẩm quyền.Thực hiện tốt công tác giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao, tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và địa phương. Tiếp tục thực hiện đảm bảo các hoạt động an sinh xã hội, công tác giảm nghèo trên địa bàn. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tồn đọng kéo dài.Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ Phường đảm bảo thời gian theo kế hoạch đề ra. Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức Đại Hội Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024-2029; Đại hội Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam phường Huyền Tụng, khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029 theo kế hoạch. Chuẩn bị mọi điều kiện thành lập Chi bộ Quân sự phường.

Đồng chí Hà Đức Tuyên, Bí thư Đảng ủy phường Huyền Tụng trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Tại hội nghị, Đảng ủy, UBND phường đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023 và tổ chức phát động thi đua và thực hiện ký cam kết thi đua năm 2024./.

Hoàng Thạc