Đảng bộ thành phố Bắc Kạn tập trung lãnh đạo toàn diện các mục tiêu phát triển

(backancity.gov.vn)- Trong những năm qua, Đảng bộ thành phố Bắc Kạn đã tập trung lãnh đạo toàn diện các mục tiêu phát triển đã đề ra, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố duy trì các cuộc họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH

Đảng bộ thành phố Bắc Kạn hiện có 45 chi, đảng bộ cơ sở và 172 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, với trên 4.600 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp luôn chú trọng công tác nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, góp phần lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt chuyên đề học và làm theo Bác; hằng năm đoàn kết, gương mẫu, nêu cao tinh thần tiên phong của cán bộ, đảng viên tại cơ sở.

Bà Vũ Thị Chiến, Bí thư Chi bộ tổ 7, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn cho biết: “Đảng viên ở chi bộ hầu hết là cán bộ hưu trí nên có tinh thần gương mẫu, trách nhiệm rất cao trong tất cả các hoạt động. Ví dụ như công tác vệ sinh môi trường, chi bộ chỉ đạo Ban Công tác mặt trận lên lịch cụ thể cả năm luôn vào các buổi cuối tháng, vào ngày Thứ 7, Chủ nhật để tất cả mọi tầng lớp nhân dân đều tham gia vào công tác vệ sinh môi trường”. 

Thành phố Bắc Kạn là trung tâm chính trị, kinh tế- xã hội của tỉnh, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, nhất là thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Đảng bộ thành phố Bắc Kạn xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tốt tiềm năng, thu hút các nguồn lực, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế, phát huy có hiệu quả các dự án đầu tư; ngành nghề sản xuất kinh doanh, dịch vụ để giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn; khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế; quan tâm phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao.

Ông Hoàng Hữu Toàn, Bí thư Đảng ủy phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn cho biết: Các chi bộ trong Đảng ủy phường rất quan tâm đến tuyên truyền hội viên, đảng viên tích cực phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo tại địa phương. Từ đó đến giờ xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế hộ gia đình, trong đó các hội đoàn thể như hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên cũng đều xuất hiện nhưng điển hình. Qua đó góp phần vào phát triển kinh tế xã hội địa phương.”

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, thành phố Bắc Kạn đã tăng cường kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, xử lý nghiêm các tổ chức, đảng viên vi phạm; tiếp nhận, giải quyết đơn tố cáo đảng viên. Qua đó kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của các tập thể, cá nhân và đề ra giải pháp khắc phục, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức cơ sở đảng và toàn Đảng bộ.

Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn cho biết: Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn cũng đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện các mục tiêu, đến giữa nhiệm kỳ chúng tôi đã đạt được 46/57 chỉ tiêu. Các hoạt động về kinh tế từng bước được phát triển, thương mại dịch vụ sản xuất nông nghiệp hướng tới sản xuất hàng hóa, xây dựng nông thôn mới đã về đích vào năm 2020. Các hoạt động văn hóa giáo dục, an sinh xã hội cũng được đảm bảo.

Với quyết tâm xây dựng thành phố Bắc Kạn ngày càng phát triển theo hướng văn minh, xanh – sạch – đẹp, xứng đáng với vị trí trung tâm chính trị, kinh tế – xã hội của tỉnh, thành phố đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, đô thị; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đảng bộ thành phố Bắc Kạn đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ./.

Đặng Tuyết