CÔNG VĂN V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ” Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy ” và ” Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10/2023 ”

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1923/UBND-VP V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ” Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy ” và ” Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10/2023 ”

Nội dung tệp đính kèm : CV số 1923/UBND 

     Nguồn: UBND thành phố