Đảng bộ Thành phố Bắc Kạn tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020

Từ đầu giờ làm việc buổi sáng ngày 03/8/2015, Đại hội tiến hành phiên trù bị để bầu đoàn Chủ tịch, đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; thông qua chương trình làm việc, các nội quy, quy chế trong Đại hội.

Đúng 8h sáng Đại hội khai mạc phiên chính thức. Đại hội đã nghe đồng chí Trịnh Đình Sính – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc; thành phố Bắc Kạn đã phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ V và đạt được những thành tựu quan trọng: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng lên (năm 2014 đạt 27,69 triệu đồng, tăng 12 triệu đồng so với năm 2010). Thương mại – dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp có bước tiến mới. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng trưởng khá, năm 2014 đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 928 tỷ đồng so với năm 2010,vượt 50% mục tiêu nghị quyết. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2014 đạt 120 tỷ, tăng 56 tỷ đồng so với năm 2010. Sản xuất nông – lâm nghiệp tiếp tục phát triển, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư (xây dựng trên 90 công trình, dự án, với tổng số vốn đầu tư trên 530 tỷ đồng), cảnh quan đô thị có nhiều đổi mới, mỹ quan đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường được tăng cường chỉ đạo. Công tác văn hóa – xã hội có rất nhiều cố gắng và gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp. Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm, hàng năm tạo việc làm mới cho hơn 300 lao động; trong 5 năm đào tạo nghề cho hơn 1000 lao động nông thôn.

Đi đôi với việc chăm lo phát triển kinh tế – xã hội, công tác quốc phòng, an ninh cũng được Đảng bộ thành phố quan tâm củng cố và tăng cường, do đó an ninh chính trị luôn được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng bằng việc thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng; hàng năm có trên 80% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Công tác cải cách hành chính, hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội, đoàn thể có nhiều đổi mới, hiệu quả; cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ cũng đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, qua 4 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động đã đem lại hiệu quả rõ rệt, tạo được sức lan toả lớn trong toàn Đảng bộ. Đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng thực hiện, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương của Bác, Đảng bộ thành phố đã có nhiều tấm gương điển hình.

Với sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ đó, năm 2012 thị xã Bắc Kạn đã được công nhận là đô thị loại III; đến tháng 3 năm 2015 được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH13 về việc thành lập các phường Xuất Hoá, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn và thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn. Đây là một thành công lớn và cũng là kết quả tốt đẹp cho nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội V mà Đảng bộ thành phố đã đề ra.  

 
   


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Du – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những cố gắng và thành công của Đảng bộ nhân dân thành phố Bắc Kạn trong nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng thời đồng chí cũng hoan nghênh tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa V về những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí chỉ rõ: Thành phố Bắc Kạn có điều kiện thuận lợi trong việc phát triển thương mại – dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, do đó Đảng bộ thành phố phải tích cực lãnh đạo, chỉ đạo địa phương phát huy hết những tiềm năng sẵn có để phát triển kinh tế – xã hội; ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại hai phường mới thành lập; quan tâm đầu tư phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội; duy trì thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng; quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vững vàng về tư tưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và gắn liền với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đồng chí Nguyễn Văn Du – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

phát biểu chỉ đạo Đại hội

Chỉ đạo về nhiệm vụ bầu Ban Chấp hành mới của Đại hội, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí đại biểu dự đại hội nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, có trí tuệ và sức khoẻ, có tâm huyết để bầu vào Ban Chấp hành Khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh là những đại biểu tiêu biểu, ưu tú nhất của Đảng bộ thành phố để góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Với chủ đề Đại hội là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức Đảng; đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới, quyết tâm xây dựng Thành phố Bắc Kạn phát triển toàn diện”. Đại hội đã biểu quyết 11 chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu, 4 nhiệm vụ trọng tâm đồng thời đề ra 4 nhóm giải pháp thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh – đối ngoại , công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Chấp hành khóa mới đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban thường vụ Thành ủy gồm 11 đồng chí, đồng chí Triệu Đức Lân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy, đồng chí Trịnh Đình Sính – Chủ tịch HĐND thành phố tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Đinh Quang Tuyên – Chủ tịch UBND thành phố tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 06 đồng chí và đồng chí Vũ Quang Huy – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bắc Kạn.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2010-2015

Đại hội đã bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 27 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành khóa mới họp phiên thứ nhất

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Trong diễn văn bế mạc đại hội, đồng chí Triệu Đức Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã nhấn mạnh: Ban Chấp hành khóa mới nhận rõ vai trò, trách nhiệm to lớn của mình trong giai đoạn mới với những thời cơ và cũng là những thách thức lớn, Ban Chấp hành khóa VI nguyện sẽ đem hết sức mình, toàn tâm toàn ý vì sự phát triển chung của Thành phố Bắc Kạn. Đồng thời đồng chí cũng thay mặt Đại hội gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí cán bộ tiền nhiệm của thành phố qua các thời kỳ đã chân thành, thẳng thắn đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm nhằm bổ sung, xây dựng các văn kiện Đại hội, góp phần vào thành công của Đại hội; Đại hội gửi lời cảm ơn chân thành tới các tổ chức, doanh nghiệp đã đến chúc mừng Đại hội; Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã đến dự và kịp thời đưa tin về Đại hội; Đại hội biểu dương và cảm ơn các Tiểu Ban của Đại hội, toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức, lao động đã tận tuỵ làm tốt công tác phục vụ Đại hội, góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội.

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, sự đoàn kết và ý chí của toàn Đảng bộ, đồng chí Triệu Đức Lân đã long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.