Đảng ủy quân sự thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị phiên họp cuối năm 2016

Hội nghị đã tập trung nghe quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy quân sự tỉnh và thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy quân sự thành phố về lãnh đạo nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017. Thực hiện tốt 2 khâu đột phá trọng tâm là huấn luyện, xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật; Đổi mới phương pháp tác phong công tác, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương. Năm 2016, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tổ chức tốt công tác tuyển quân, đảm bảo chặt chẽ, an toàn, đúng luật, đạt 100% chỉ tiêu và triển khai khám tuyển nghĩa vụ quân sự chuẩn bị giao quân năm 2017 là 58 thanh niên. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự thành phố luôn quan tâm đến công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Đảng ủy quân sự thành phố Bắc Kạn tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Trước mắt phối hợp công an thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán 2017. Bên cạnh đó, đảm bảo tốt công tác sẵn sàng chiến đấu và công tác phối hợp với các lực lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trên địa bàn, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng ủy Quân sự thành phố Bắc Kạn trong năm 2017.