Đánh giá mô hình ứng dụng hệ thống thâm canh trong sản xuất lúa SRI

Ngày17/6, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố phối hợp với UBND xã Dương Quang tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình ứng dụng hệ thống thâm canh tổng hợp trong sản xuất lúa SRI vụ xuân năm 2021.

Mô hình được triển khai thực hiện tại 12 thôn, tổ thuộc xã Dương Quang và phường Sông Cầu với quy mô 50 ha.Trong đó, xã Dương Quang có 311 hộ/ 09 thôn tham gia với diện tích 43,91ha; phường Sông Cầu có 45 hộ/ 03 tổ tham gia với diện tích 6,09ha. Các hộ gia đình được Nhà nước hỗ trợ: 70% giống lúa và vật tư thiết yếu gồm: phân hữu cơ vi sinh, Đạm, Lân, Kali; tham gia tập huấn hướng dẫn kỹ thuật canh tác SRI… Mô hình sử dụng giống lúa Việt Lai 20. Qua thực hiện, giống lúa Việt Lai 20 có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất trung bình đạt 62 tạ/ha (tăng hơn 06 tạ/ha so với ruộng đối chứng không sử dụng men vi sinh); có thể gieo cấy được cả 02 vụ/năm.

Mô hình này phù hợp với khả năng, điều kiện thâm canh của người dân địa phương, đặc biệt giúp người dân địa phương xác định được vị trí và tầm quan trọng của việc sử dụng phân vi sinh trong việc cải tạo tăng độ phì nhiêu của đất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; thành thạo các khâu sản xuất phân hữu cơ vi sinh ngay tại hộ gia đình; giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường canh tác.

Minh Cường