Danh mục các dự án kêu gọi vốn đầu tư trên địa bàn thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2010 – 2020

STT

Danh mục dự án

Địa điểm thực hiện

Thông số kỹ thuật

Hình thức đầu tư

Tổng vốn dự kiến

1

Dự án đầu tư hệ thống khu vui chơi giải trí tại thị xã Bắc Kạn

Thị xã Bắc Kạn

8 – 10 ha

Do nhà đầu tư lựa chọn

2 – 5 triệu USD

2

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc tỉnh Bắc Kạn

Thị xã Bắc Kạn

5.000 – 10.000 tấn SP/năm

Do nhà đầu tư lựa chọn

2 – 5 triệu USD

3

Dự án đầu tư xây dựng sân vận động tỉnh Bắc Kạn

Thị xã Bắc Kạn

2 vạn chỗ ngồi, 8ha đất

Do nhà đầu tư lựa chọn

150 tỷ đồng

4

Dự án đầu tư khu văn hóa thể thao Bắc Sông Cầu

Thị xã Bắc Kạn

 

Do nhà đầu tư lựa chọn

10 triệu USD

5

Xây dựng Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Bắc Kạn

Thị xã Bắc Kạn

50 giường bệnh

Do nhà đầu tư lựa chọn

40 tỷ đồng

6

Xây dựng Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Kạn

Thị xã Bắc Kạn

50 giường bệnh

Do nhà đầu tư lựa chọn

40 tỷ đồng

7

Xây dựng Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Bắc Kạn

Thị xã Bắc Kạn

50 giường bệnh

Do nhà đầu tư lựa chọn

40 tỷ đồng

8

Xây dựng Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Kạn

Thị xã Bắc Kạn

50 giường bệnh

Do nhà đầu tư lựa chọn

40 tỷ đồng

9

Xây dựng Trung tâm y tế dự phòng thị xã Bắc Kạn

Thị xã Bắc Kạn

 

Do nhà đầu tư lựa chọn

160 tỷ đồng

10

Xây dựng Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm

Thị xã Bắc Kạn

 

Do nhà đầu tư lựa chọn

35 tỷ đồng

11

Dự án Thủy điện Khuổi Đeng

Xã Xuất Hóa, TX Bắc Kạn

Công suất 1,1 MW

Do nhà đầu tư lựa chọn

34,5 tỷ đồng