Danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã bắc kạn năm học 2013-2014

 

UBND THỊ XÃ BẮC KẠN

HỘI ĐỒNG TDVC

NĂM HỌC 2013-2014

 

DANH SÁCH NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BẮC KẠN NĂM HỌC 2013-2014

 

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Trình độ đào tạo

Chuyên ngành

Ghi chú

Nam

Nữ

A

Cấp học THCS

 

 

 

 

 

 

I

Trung cấp trở lên, chuyên ngành: Thư viện.

 

 

 

II

Trung cấp trở lên, chuyên ngành: Y sỹ hoặc Y sỹ đa khoa hoặc Y tế trường học.

 

 

1

Hoàng Thị Thảo

 

28/10/1991

Tổ 8, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng

Y tế học đường

 

2

Trần Thị Hạnh

 

03/02/1983

Thôn Bản Cầy, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Trung cấp

Y sỹ đa khoa

 

3

Đàm Thị Nập

 

24/9/1989

Thôn Pò Đeng, xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Y sỹ

 

4

Trịnh Thúy Quỳnh

 

10/10/1992

Thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Y sỹ đa khoa

 

5

Nông Triệu Thùy Linh

 

25/7/1989

Thôn Nà Nàng, xã Nông Thượng, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Y sỹ

 

6

Lăng Thị Huệ

 

21/11/1990

Thôn Bản Cấu, xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Trung cấp

Y sỹ

 

7

Triệu Thị Màu

 

30/9/1990

Thôn Nà Bản, xã Nông Thượng, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Y sỹ đa khoa

 

8

Phạm Thúy Quỳnh

 

15/11/1988

Tổ 10B,  phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Y sỹ

 

9

Lường Thị Thu Kiệm

 

09/02/1990

Tổ 11B,  phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Y sỹ

 

10

Đặng Huy Hoàng

10/8/1988

 

Thôn Nà Nghé, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Y sỹ  đa khoa

 

11

Đỗ Thị Hiền

 

08/3/1992

Tổ 10, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Y sỹ

 

12

Hà Thị Tuyết Mai

 

02/3/1990

Tổ 8, Phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Y sỹ

 

13

Hứa Thanh Tuân

12/12/1986

 

Tổ 4, Phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Y sỹ

 

14

Vũ Hoàng Yến

 

09/11/1991

Tổ 8, Phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Y sỹ

 

15

Đào Thị Trang

 

14/10/1989

Tổ 3, Phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Y sỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Cấp học Tiểu học

 

 

 

 

 

 

I

Trung cấp trở lên, chuyên ngành: Sư phạm tiểu học hoặc Giáo dục tiểu học.

1

Lưu Thị Như

 

07/9/1989

Thôn Nà Nàng, xã Nông Thượng, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Cao đẳng

Giáo dục tiểu học

 

2

Đinh Thị Thu

 

15/7/1987

Thôn Nà Xổm, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng

Giáo dục Tiểu học

 

3

Nguyễn Thị Lý

 

22/8/1988

Thôn Cọn Poỏng, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng

Giáo dục Tiểu học

 

4

Nông Thị Liêm

 

01/9/1988

Thôn Lâm Trường, xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng

Giáo dục Tiểu học

 

5

Vương Thị Chinh

 

04/8/1985

Tổ 3,  phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng

Giáo dục Tiểu học

 

6

Hoàng Thị Hồng Mến

 

28/12/1991

Thôn Đồng Tâm,xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng

Giáo dục Tiểu học

 

7

Hoàng Thị Hiền

 

10/01/1991

Tổ 7 phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Sư phạm Tiểu học

 

8

Quách Thị Hương

 

22/5/1989

Tổ 7 phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Sư phạm Tiểu học

 

9

Vũ Thị Thanh Tâm

 

19/02/1991

Tổ 10 Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Sư phạm Giáo dục Tiểu học

 

10

Hoàng Thị Gấm

 

18/11/1992

Thôn Khuổi Chàm, xã Phương Linh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Sư phạm Tiểu học

 

11

Lại Thị Minh Nguyệt

 

27/6/1990

Tổ 2 phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Giáo dục Tiểu học

 

12

Dương Thị Diệu

 

03/11/1989

Tổ 15 phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Sư phạm Tiểu học

 

13

Nông Thị Hậu

 

15/01/1980

Thôn Nà Vả, xã Quang Phong, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Giáo dục Tiểu học

 

14

Hoàng Thị Luận

 

24/01/1988

Thôn Khuổi Thuổm, xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Sư phạm Tiểu học

 

15

Phan Thị Hải Lý

 

20/5/1989

Thôn Nà Diệc, xã Lạng San, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Giáo dục Tiểu học

 

16

Lý Thị Quan

 

21/12/1986

Thôn Khuổi Ổn, xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Sư phạm Tiểu học

 

17

Mã Tuấn Hậu

02/6/1991

 

Tổ 1B,  phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Sư phạm

Tiểu học

 

II

Trung cấp trở lên, chuyên ngành: Thư viên – Thiết bị trường học (giáo dục).

1

Triệu Thị Chăm

 

27/9/1990

Thôn Nà Hồng, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Thư viện- Thiết bị Giáo dục

 

2

Nông Thị Hương

 

05/11/1989

Thôn Nà Vèn, xã Hữu Thác, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Thư viện- Thiết bị trường học

 

3

Luân Quốc Khánh

14/5/1982

 

Thôn Pò Đeng, Xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Thư viện- Thiết bị giáo dục

 

4

Dương Thị Đềm

 

21/7/1989

Thôn Lủng Quan, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Thư viện- Thiết bị trường học

 

5

Hoàng Thị Liễu

 

10/8/1988

Thôn Nà Lào, xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Thư viện- Thiết bị trường học

 

6

Đinh Thị Lê Trang

 

21/6/1987

Tổ 17, phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Thư viện- Thiết bị trường học

 

7

Đàm Thị  Hoài

 

30/10/1987

Thôn Nà Duồng, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Thư viện- Thiết bị giáo dục

 

8

Chu Thị Thúy Mười

 

01/5/1988

Thôn Nà Phả, xã Hà Vị, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Thư viện- Thiết bị trường học

 

9

Hà Thị Thương

 

05/02/1989

Thôn Nà Pam, xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Thư viện- Thiết bị giáo dục

 

C

Cấp học Mầm non

 

 

 

 

 

 

I

Trung cấp, chuyên ngành: Sư phạm Mầm non hoặc Giáo dục Mầm non hoặc Sư phạm nhà trẻ Mẫu giáo.

1

Hứa Thị Nghĩa

 

23/9/1988

Thôn Cốc Muồi, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Trung cấp

Giáo dục mầm non

 

2

Hoàng Thị Đông

 

10/02/1987

Tổ 13 phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Trung cấp

Giáo dục mầm non

 

3

Dương Thị Lý

 

08/9/1991

Tổ 1A phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Trung cấp

Sư phạm mầm non

 

4

Trương Thị Diệp

 

29/3/1987

Tổ 9 phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Trung cấp

Giáo dục mầm non

 

5

Hoàng Thị Mong

 

27/3/1986

Tổ 1B phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Trung cấp

Giáo dục mầm non

 

6

Ma Nông Hồng Lịnh

 

25/11/1993

Thôn Bản Tưn, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Trung cấp

Sư phạm mầm non

 

7

Hà Thị Lưu

 

09/7/1986

Thôn 62, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Sư phạm Giáo dục mầm non

 

8

Mai Thị Hà

 

18/3/1993

Tổ 10 phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Trung cấp

Sư phạm mầm non

 

9

Nguyễn Thị Hường

 

15/8/1985

Tổ 10 phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Giáo dục mầm non

 

10

Nguyễn Thị Kim Oanh

 

17/5/1988

Tổ 11C,  phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Giáo dục mầm non

 

11

Chu Thị Lan

 

15/4/1984

Thôn Khuổi Thiêu, xã Hà Vị, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Giáo dục mầm non

 

12

Dương Thị Thành

 

18/01/1986

Thôn Nà Mình, xã Dương Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Giáo dục mầm non

 

13

Bùi Thị Thu Hiền

 

11/4/1991

Tổ 4, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Giáo dục mầm non

 

14

Nông Thị Bông

 

20/11/1989

Đội 5, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Giáo dục mầm non

 

15

Nông Thị Qui

 

12/7/1988

Thôn Nà Diểu, xã Nông Thượng, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Giáo dục mầm non

 

16

Vũ Hồng Anh

 

15/01/1990

Tổ 10B,  phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Giáo dục mầm non

 

17

Lý Thị Hậu

 

20/02/1988

Tổ 9A,  phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Giáo dục mầm non

 

18

Đinh Thị Giang

 

20/7/1987

Tổ 9A,  phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Giáo dục mầm non

 

19

Hà Thị Thảo

 

21/5/1992

Thôn Bó Bả, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Sư phạm mầm non

 

20

Lưu Thị Soạn

 

28/5/1986

Thôn Bản Vọng, xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Giáo dục mầm non

 

21

Đặng Thị Hoài Thu

 

20/9/1991

Tổ 13, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Sư phạm Giáo dục mầm non

 

22

Nguyễn Thị Mai

 

29/4/1985

Tổ 9,  phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Giáo dục mầm non

 

23

Hoàng Thị Phượng

 

26/01/1990

Thôn Giao Lâm, xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Sư phạm mầm non

 

24

Nguyễn Thị Dương

 

03/12/1989

Tổ 11C,  phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Sư phạm Giáo dục mầm non

 

II

Cao đẳng trở lên,  chuyên ngành: Sư phạm Mầm non hoặc Giáo dục Mầm non hoặc Sư phạm nhà trẻ Mẫu giáo.

 

1

Mai Thị Hảo

 

19/8/1991

Tổ 17, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Đại học

Giáo dục mầm non

 

2

Dương Thị Huế

 

28/5/1991

Thôn Tổng Ngay, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng

Giáo dục mầm non

 

3

Nguyễn Tố Loan

 

07/01/1993

Tổ 1A phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng

Giáo dục mầm non

 

4

Phạm Thị Lan Hương

 

22/3/1992

Thôn Bản Luông, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng

Giáo dục mầm non

 

5

Hà Thị Diệp

 

27/01/1993

Thôn Bản Giềng, xã Dương Quang, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng

Giáo dục mầm non

 

6

Phạm Thị Hằng

 

17/12/1991

Tổ 16, phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Cao đẳng

Giáo dục mầm non

 

7

Hoàng Thị Niềm

 

26/11/1990

Thôn Nà Khe, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng

Giáo dục mầm non

 

III

Trung cấp trở lên, chuyên ngành: Y sỹ hoặc Y sỹ đa khoa hoặc Y tế trường học.

 

1

Trịnh Đình Ngoạn

12/12/1989

 

Thôn Nà Dì, xã Dương Quang, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Y sỹ

 

2

Nông Thị Nga

 

04/3/1990

Thôn Cốc Lùng, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Y sỹ

 

3

Ma Thị Linh

 

08/01/1992

Thôn Pác Châm, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Y sỹ

 

4

Triệu Thị Bích

 

27/11/1991

Thôn Nà Duồng, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp

Y sỹ

 

 

Ghi chú: Tổng danh sách có 76 người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức.

 

Nơi nhận:

– Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục&ĐT T.xã (niêm yết);

– Cổng Thông tin điện tử thị xã Bắc Kạn;

– Lưu: HĐTDVC.

Bắc Kạn, ngày           tháng 10 năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

Lèng Văn Chiến