Phòng Giáo dục & Đào Tạo thị xã Bắc Kạn khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi các môn khoa học tự nhiên

Hội thi có 30 thí sinh đăng ký dự thi gồm các nội dung: Năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Sáng kiến và nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Thực hành giảng dạy. Đối với hội thi lần này, có điểm khác biệt so với một số năm trước đây về hình thức. Các thí sinh bắt buộc phải thi đạt về năng lực chuyên môn và có sáng kiến về nghiên cứu khoa học mới được thi thực hành. Vì vậy qua vòng sơ khảo hội thi có 27/ 30 thí sinh đạt yêu cầu tiếp tục dự thi phần thực hành. Hội thi kết thúc vào ngày 19/10/2013./.