Đến 19 giờ ngày 22/5, các thành phố Bắc Kạn hoàn tất công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Công tác quản lý hòm phiếu, kiểm phiếu được tiến hành nghiêm túc, an toàn, bảo mật, có sự giám sát của các cơ quan liên quan, công tác hậu cần, vệ sinh được đảm bảo. Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, công tác bảo vệ bầu cử được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, an toàn, không xảy ra hiện mất an ninh trật tự tại các điểm bầu cử.