Di tích Khuổi Cuồng

Di tích Khuổi Cuồng thuộc thôn Khuổi Cuồng, xã Nông Thượng. Trong những năm 1950 – 1951, các cơ quan huyện Bạch Thông sơ tán về Khuổi Cuồng. Trên đường đi công tác, Bác Hồ đã dừng chân tại đây và hai lần tổ chức nói chuyện với cán bộ, Nhân dân Khuổi Cuồng.

Năm tháng trôi qua, câu chuyện Bác về thăm cùng những ký ức lịch sử hào hùng vẫn lưu truyền như một niềm tự hào của các thế hệ người dân sinh sống trên mảnh đất này. Ngày đó về Khuổi Cuồng, trước mặt Bác là một hàng rào ngăn bằng dây sắn, Bác bảo các chú cảnh vệ nhổ cọc bỏ dây rào đi để cho người dân vào gần với Bác. Trong khi nói chuyện, Bác kể về cuộc kháng chiến của Nhân dân ta chống lại thực dân Pháp. Bác nói: Bắc Kạn mới được giải phóng, đồng bào còn nghèo, do đó phải đoàn kết giúp nhau vỡ đất khai hoang, phục hóa, tăng gia sản xuất để “cơm đủ ăn, áo đủ mặc”, đóng góp cho kháng chiến. Cùng với việc “diệt giặc đói” thì “diệt giặc dốt” cần được chú trọng, bà con cần tích cực học chữ để biết đọc, biết viết, biết sách báo, từ đó biết chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước mà noi theo… Cuối cùng, Bác căn dặn cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc Bắc Kạn xây dựng hậu phương vững mạnh, chi viện cho tiền tuyến để diệt giặc ngoại xâm./.