Điều chỉnh bệnh Covid – 19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B

BBK – Ngày 19/10/2023, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3896 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh bệnh Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.
Cán bộ Trung tâm Y tế TP. Bắc Kạn test Covid - 19 cho bệnh nhân ảnh 1

Cán bộ Trung tâm Y tế TP. Bắc Kạn test Covid – 19 cho bệnh nhân

Cụ thể, từ ngày 20/10, Covid -19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A mà chuyển sang thuộc nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. Các hoạt động phòng, chống Covid-19 được thực hiện theo quy định của luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định 3896 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh bệnh Covid- 19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B ảnh 2

Quyết định 3896 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh bệnh Covid- 19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B

Cũng liên quan đến dịch bệnh Covid-19, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đã ký quyết định 26 sửa đổi Phụ lục quy định thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

Theo đó, bệnh Covid-19 thuộc nhóm B, thời gian ủ bệnh trung bình là 4 ngày, thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới là 8 ngày.

Trước đó, thời gian ủ bệnh trung bình của Covid-19 là 14 ngày và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc mới là 28 ngày.

Việc sửa đổi này căn cứ trên cơ sở khoa học, diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay và theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới…/.