Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn giám sát việc giải quyết tranh chấp đất đai

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 619,67ha đất đang có tranh chấp giữa công ty Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và các hộ dân. Vị trí tranh chấp tại các xã: Xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông; Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn; xã Chu Hương, huyện Ba Bể; xã Quang Phong, huyện Na Rỳ; xã Dương Quang và phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn; xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới. Đến nay mới chỉ giải quyết được 2,92ha tại xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới.

          Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp: Do quá trình sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp ở một số nơi chưa hiệu quả, nhiều diện tích được giao nhưng trong thời gian dài để người dân sử dụng. Mặt khác, diện tích đất lâm nghiệp lớn, việc khoanh định, quản lý còn khó khăn, công tác quản lý của Công ty lỏng lẻo, hồ sơ sử dụng đất lưu trữ không đầy đủ… Tại buổi làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo một số vụ việc cụ thể trên địa bàn tỉnh, trong đó có 02 vụ việc vướng mắc tại xã Dương quang và phường Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn.