Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát UBND thành phố về công tác xây dựng cuốn “Sổ tay tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn

(backancity.gov.vn) – Chiều ngày 7/5, đồng chí Lèng Hoàng Diệu, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố làm trưởng đoàn có buổi giám sát UBND thành phố về công tác xây dựng cuốn “Sổ tay tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.”

Dự thảo cuốn “Sổ tay Tuyên truyền thực hiện văn hóa, văn minh đô thị”đã được cơ quan chủ trì là phòng Văn hóa – Thông tin thành phố xây dựng dựa trên các văn bản pháp quy của Nhà nước liên quan đến việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của thành phố Bắc Kạn. Đến tháng 11/2023, UBND thành phố tiếp tục bám sát Thông báo số 569-TB/TU về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó UBND thành phố chỉ đạo tổ biên soạn nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung và biên soạn lại các nội dung cuốn “Sổ tay tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố theo hướng hỏi – đáp. Theo đó, dự thảo nội dung cuốn sổ tay có 08 chương, 31 câu hỏi.

Sau khi hoàn thành dự thảo cuốn sổ tay, cơ quan chủ trì tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản về việc xin ý kiến các phòng, ban, đoàn thể; các địa phương; các tổ viên trong tổ biên tập đối với các nội dung gồm; Nếp sống văn hóa, văn minh nơi công cộng và ở khu dân cư; văn hóa công vụ; văn hóa học đường; văn hóa du lịch; văn hóa giao thông; văn hóa kinh doanh, văn minh thương mại; quy định về quản lý vỉa hè; quy định về quảng cáo, rao bán vặt và bán hàng rong.

Đến thời điểm này, phòng Văn hóa – Thông tin thành phố đã phối hợp với các đơn vị hoàn chỉnh dự thảo cuốn sổ tay để xin ý kiến thành viên UBND thành phố, trước Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thẩm định, thống nhất về nội dung cuốn “Sổ tay tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn chậm so với kế hoạch đề ra.

Từ kết quả khảo sát thực tế của các tổ trong giám sát tại 6 phường, 2 xã cho thấy, việc triển khai lấy ý kiến đối với cuốn sổ tay các nhóm đối tượng chưa được toàn diện, một số người dân mong mong muốn tiếp tục được nghiên cứu dự thảo để tham góp ý kiến. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND thành phố, cơ quan chủ trì phòng Văn hóa – Thông tin thành phố cũng trao đổi thêm một số khó khăn, nguyên nhân khách quan trong quá trình thực hiện xây dựng cuốn sổ tay tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; phân tích, đánh giá, vai trò, trách nhiệm, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền cơ sở, các tổ dân phố,..

Đồng chí Lèng Hoàng Diệu, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố ghi nhận nỗ lực của UBND thành phố đã chỉ đạo, triển khai công tác xây dựng cuốn sổ tay tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn. Để đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn địa phương, đối tượng chịu tác động, UBND thành phố tiếp tục nghiên cứu quy trình thời gian thực hiện, dự toán kinh phí, số lượng ban hành cuốn sổ tay,..

Triệu Biển