Đoàn thanh niên xã Dương Quang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017)

Với trên 20 đoàn viên thanh niên đã tham gia các hoạt động như: chỉnh trang, phát quang, dọn dẹp vệ sinh xung quang và nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ,… tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp.

Thông qua các hoạt động nhằm giáo dục, bồi đắp truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên thanh niên. Đồng thời nâng cao trách nhiệm và vai trò của tuổi trẻ trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”