Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, có tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn” và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ đi trước, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc bằng các khúc cách mạng, những nén hương, những vòng hoa, ngọn nến, dâng lên đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong những ngày tháng 7 tri ân này, thành phố Bắc Kạn đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, 8 xã, phường tập trung thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các thương binh, bệnh binh trên địa bàn, để tưởng nhớ, tri ân công lao đóng góp của các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh xương máu để giữ gìn nền độc lập, bảo vệ chủ quyền của dân tộc./.