Đoàn ứng cử viên ĐBQH khóa XIV tiếp xúc cử tri thành phố Bắc Kạn

Tại buổi tiếp xúc các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu được bầu vào quốc hội khóa XIV với một số nội dung như: Vấn đề phát triển nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới; Công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh; Việc quy hoạch phát triển đô thị phù hợp với đặc thù miền núi; Vấn đề cải thiện môi trường, nâng chất lượng giáo dục đào tạo; Phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế- xã hội; Thực hiện các chính sách để bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em; Tăng cường hoạt động giám sát của đoàn ĐBQH; Kiến nghị ban hành các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, đồng bào các dân tộc thiểu số và các cán bộ, viên chức ở cấp cơ sở.

Chương trình hành động của 5 ứng cử viên đã được các cử tri, thành phố Bắc Kạn đánh giá cao và qua đó mong muốn đại biểu quốc hội sẽ thực hiện tốt vai trò là cầu nối truyển tải những tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới quốc hội . Bên cạnh đó cử tri cũng đã đưa ra một số kiến nghị như: Tăng cường kiểm tra, giám sát tránh bệnh thành tích trong thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Quan tâm nâng cao chất lượng, tìm kiếm thị trường ổn định cho các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh.