Ứng cử viên HĐND thành phố bắc Kạn vận động bầu cử tại phường Huyền Tụng

Thông qua chương trình hành động cử tri mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện tốt lời hứa của mình trước cử tri, quan tâm đến các vấn đề trọng tâm của thành phố Bắc Kạn và xây dựng phường Huyền Tụng xứng tầm diện mạo phường đô thị.

Toàn cảnh Hội nghị

 Cử tri Nguyễn Thành Lại, trú tại tổ Khuổi mật, phường Huyền Tụng phấn khởi và bày tỏ “ Trong số 05 ứng cử viên đợt này, có những đại biểu rất trẻ, có trình độ, năng lực trên tinh thần phấn đấu không ngừng đã là bước kế thừa cho lớp đại biểu HĐND các khóa tiếp theo. Đồng thời gửi gắm nguyện vọng với các ứng cử viên cùng với khó khăn thách thức của địa phương cần thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đại biểu, mạnh dạn kiến nghị,bày tỏ quan điểm tại các kỳ chất vấn và các vấn đề liên quan về kinh tế xã hội của địa phương”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn,  sau hiệp thương lần thứ 3 được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn, khóa VI mong muốn thông qua chương trình hành động của bản thân sẽ nhận được sự tín nhiệm của cử tri tiếp tục tái cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016 -2021. Nếu trúng cử sẽ phát huy vai trò người đại biểu của nhân dân tiếp thu, đề đạt ý kiến của cử tri tới cấp ủy chính quyền địa phương. Tiếp tục tham mưu với UBND thành phố Bắc Kạn các vấn đề liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn, các giải pháp, các đề án kinh tế …phù hợp với lộ trình phát triển của thành phố.

 

Cử tri Trịnh Văn Bảy, tổ Xây dựng, Phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn cho rằng “ Trong số 05 ứng cử viên, nếu đại biểu nào trúng cử cần quan tâm thực hiện tốt vai trò của người đại biểu để củng cố lòng tin với cử tri và đại biểu HĐND phải gần gũi, lắng nghe cử tri hơn, cố gắng thực hiện hiệu quả công việc bằng kết quả thực tế chứ không chỉ hứa rồi để đó không thực hiện”.

Phần lớn cử tri các tổ của phường Huyền Tụng đều đánh giá cao chương trình hành động, tin tưởng, động viên các ứng cử viên dù trúng cử hay không trúng cử sẽ cố gắng nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao để từng bước chăm lo xây dựng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương ngày càng tốt hơn.

 Tiếp thu, ghi nhận những tình cảm quý báu, chân thành và thẳng thắn đề cập đến những việc đã làm chưa tốt, còn thiếu xót hay những thành quả đạt được các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn bày tỏ mong muốn các bậc cử tri tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội , đặc biệt hãy phát huy vai trò, trách nhiệm của cử tri, vận động người thân trong gia đình cùng tham gia bỏ phiếu tại ngày bầu cử đúng thời gian, địa điểm quy định góp phần vào thành công của cuộc bầu cử sắp tới. /.