Lãnh đạo tuyên truyền, cung cấp thông tin về bầu cử trong đợt sinh hoạt chi bộ cơ sở tháng 5/2016 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Vào cuối tháng 4/2016, Đảng bộ thành phố mở hội nghị để nắm tình hình sinh hoạt chi bộ và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (gọi tắt là cuộc bầu cử) trên địa bàn với thành phần tham gia là bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; thành viên các tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ; Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử; các tiểu ban bầu cử của thành phố.

Xác định tổ chức thành công cuộc bầu cử là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong tháng 5/2016, Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện ở tất cả các khâu, các bước trong quy trình quy định. Đồng thời, để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử, đảng bộ thành phố quán triệt, chỉ đạo đưa một số nội dung tuyên truyền phù hợp vào đợt sinh hoạt chi bộ cơ sở để góp phần trang bị những thông tin cần thiết cho đội ngũ đảng viên làm nòng cốt trong công tác thông tin tuyên truyền tại cơ sở, từng địa bàn dân cư về bầu cử.Thành viên các tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ cấp thành phố và xã, phường trực tiếp dự sinh hoạt với từng chi bộ được phân công, nhất là các chi bộ thôn, tổ dân phố.

Tối ngày 05 tháng 5 năm 2016, chi bộ tổ 5 phường Phùng Chí Kiên tổ chức sinh hoạt định kỳ, ngoài đảng viên của chi bộ còn có đại diện đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với chi bộ cơ sở (đảng viên 76) cùng tham dự. Ban chi ủy thông báo đảng số, đôn đốc thu nộp đảng phí, cử thư ký ghi biên bản, thông báo nội dung, chương trình sinh hoạt; thông tin thời sự, phổ biến chủ trương, chính sách mới của đảng, Nhà nước, nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng; đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước; tình hình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác phát triển Đảng, phân công nhiệm vụ cho Đảng viên theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị; phân công đảng viên phụ trách các khu vực trọng yếu và đề ra nhiệm vụ cụ thể tháng tiếp theo. Đảng viên thảo luận, bàn biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thông qua các kết luận của chi bộ.

Đặc biệt, trong kỳ sinh hoạt chi bộ lần này, đảng viên được cung cấp thông tin về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, gồm ý nghĩa của cuộc bầu cử; kết quả công tác chuẩn bị bầu cử của toàn thành phố (thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, công bố danh sách đơn vị bầu cử, số đại biểu ở mỗi đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri, nhận và phân phối tài liệu cho các tổ bầu cử; kết quả sau 3 lần hiệp thương…); về số lượng đại biểu được bầu và danh sách chính thức những người ứng cử ở từng đơn vị bầu trên địa bàn thành phố; những điểm mới về cơ cấu tổ chức của HĐND, UBND thành phố và các xã, phường; điều kiện, tiêu chuẩn và cơ cấu chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND; đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và một số văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước có liên quan. 

Đảng viên trong Chi bộ tổ 5 và đảng viên sinh hoạt 76 ở cơ sở lắng nghe, ghi chép những nội dung liên quan phục vụ cho công tác tuyên truyền về bầu cử trên địa bàn dân cư

Về phương hướng trong thời gian tới, chi bộ sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phương án chuẩn bị đối phó với tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử; phương án phòng cháy chữa cháy tại khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, chi bộ đề nghị đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện; tuyên truyền, động viên cử tri trên địa bàn tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử với tỷ lệ cao; nghiên cứu kỹ về danh sách những người ứng cử, sáng suốt lựa chọn người đại diện cho mình tham gia quản lý Nhà nước, bầu đủ số lượng đại biểu đã được ấn định ở mỗi đơn vị bầu cử; đề nghị đảng viên 76 tích cực ủng hộ, để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thành công tốt đẹp./.