Đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Kạn tuyên truyền Luật giao thông đường bộ

Tại buổi tuyên truyền, đại diện Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã thông tin một số nội dung cơ bản về Luật Giao thông đường bộ như: Các quy định khi tham gia giao thông đường bộ, cách nhận biết các tín hiệu giao thông, mức phạt và nồng độ bia rượu đối với người tham gia giao thông, các hành vi vi phạm thường xảy ra và mức phạt tương ứng với hành vi vi phạm, hướng dẫn phương thức phòng tránh tai nạn giao thông trong một số tình huống và cách thức lái xe an toàn. 
          Đây là hoạt động thường xuyên của Đội cảnh sát giao thông Công an thành phố, nhằm nâng cao nhận thức về an toàn giao thông và khơi dậy ý thức tự giác chấp hành Luật giao thông đường bộ, góp phần đảm bảo tính mạng, tài sản của nhân dân khi tham gia giao thông./.