Đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn (nguồn ngân sách trung ương và nguồn cân đối ngân sách tỉnh) giai đoạn 2021 – 2025 do UBND thành phố làm Chủ đầu tư

Chiều ngày 21/3, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã có buổi làm việc với thành phố Bắc Kạn về tiến độ thực hiện các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Theo báo cáo, giai đoạn 2021 – 2025, UBND thành phố Bắc Kạn có 04 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn (nguồn ngân sách Trung ương và nguồn cân đối ngân sách tỉnh) giai đoạn 2021 – 2025 do UBND thành phố làm Chủ đầu tư thực hiện với tổng mức đầu tư là trên 446  tỷ đồng. Trong đó có Dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Dự án Đường kết nối vào Phiêng My, thành phố Bắc Kạn, Dự án Đường vào Hồ chứa nước Nặm Cắt, thành phố Bắc Kạn, Dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ.

Tại hội nghị, thành phố Bắc Kạn cùng các cơ quan chuyên môn báo cáo tình hình triển khai, phân tích những khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và đề xuất, kiến nghị giải pháp khắc phục nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 04 dự án UBND thành phố làm chủ đầu tư.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chỉ đạo thành phố cần phát huy mọi nguồn lực, giải quyết tốt  từng nội dung, khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tuân thủ các mốc thời gian phân bổ vốn; rà soát các mốc thường xuyên để kịp thời tháo gỡ giải quyết. UBND thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi tại các dự án nâng cao nhận thức, đồng thuận và thống nhất cao, ủng hộ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà Nước trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để dự án sớm được triển khai và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội cho các địa phương./.

Minh Cường