Đồng chí Bí thư Thành uỷ Bắc Kạn dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bản Bung, xã Dương Quang  

Chiều ngày 11/11, đồng chí Cù Ngọc Cường- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn cùng đoàn công tác đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại thôn Bản Bung, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố tặng quà cho thôn Bản Bung nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Thôn Bản Bung có tổng số 85 hộ dân, hơn 400 nhân khẩu. Nhân dân trong thôn luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 32 triệu đồng/người/năm; toàn thôn còn 05 hộ nghèo, 05 hộ cận nghèo. Kết quả bình xét năm 2022, thôn có 80/85 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Nhân dân thôn Bản Bung, xã Dương Quang

Chung vui với người dân trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn ghi nhận, biểu dương những kết quả Nhân dân thôn Bản Bung đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban công tác Mặt trận và Nhân dân thôn Bản Bung tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực; đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, các Chỉ thị, Nghị quyết. Đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Dương Quang và thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra./.

                                                           Đặng Tuyết