Đồng chí Nguyễn Thị Huế – Phó Chủ tịch UBND thành phố dự, chung vui Ngày hội đại đoàn kết cùng bà con tổ 1A, phường Đức Xuân

Chiều ngày 12/11, đồng chí Nguyễn Thị Huế -Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố và một số phòng, ban thành phố; đại biểu phường, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tới dự, chung vui Ngày hội đại đoàn kết cùng bà con tổ 1A, phường Đức Xuân.

Bà con trong tổ tham gia biểu diễn văn nghệ

Tổ 1A, phường Đức Xuân có 191 hộ dân, với 05 dân tộc anh em cùng sinh sống, với tổng diện tích tự nhiên là 65 ha. Hiện tổ phố có 03 hộ nghèo. Sau một năm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện, nhân dân trong tổ dân phố đã chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào do địa phương các cấp phát động. Bà con tập trung phát triển kinh tế gia đình, nỗ lực vươn lên làm giàu, xây dựng tổ phố văn hóa, văn minh.  Nhân dân có nhà văn hóa khang trang để tổ chức sinh hoạt, hội, họp; tích cực tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giữ gìn an ninh trật tự, đóng góp đầy đủ các loại quỹ…

Tại Ngày hội, các đại biểu và 191 hộ dân tổ 1A, phường Đức Xuân cùng nhau thưởng thức chương trình văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước..; cùng nhau ôn lại chặng đường 92 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022). Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng; thảo luận, đề ra các mục tiêu thực hiện năm 2023. Kết quả qua bình xét, số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” chiếm tỷ lệ hơn 93%, tổ đạt danh hiệu “Tổ phố văn hóa”.

Đoàn đại biểu thành phố Bắc Kạn tặng quà cho tổ dân phố số 1A, phường Đức Xuân

Dự và phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Thị Huế- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao vai trò của Chi bộ, sự đoàn kết của nhân dân nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua, đóng góp tích cực vào mục tiêu chung của thành phố tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chí đô thị loại III, hướng tới đạt đô thị loại II. Đồng chí đã biểu dương, ghi nhận, chúc mừng kết quả của bà con tổ 1A, phường Đức Xuân đạt được năm 2022 và nhấn mạnh, dưới sự tác động của tình hình thế giới, trong nước, các loại dịch bệnh mới xuất hiện ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, sức khỏe của người dân.  Đứng trước khó khăn, thách thức, nhân dân các dân tộc tổ 1A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn cần nắm bắt kịp thời những cơ hội mới, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết cộng đồng tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu như: Tích cực thi đua làm giàu cho gia đình, quê hương; nhiệt tình hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, phong trào do các cấp, ngành phát động; đảm bảo trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh mới phát sinh; vận động nhân dân tham gia xây dựng xã hội học tập, chủ động tham gia chuyển đổi số bằng cách trở thành những công dân số,…

Triệu Biển