Đồng chí Dương Hữu Bường giữ chức vụ chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn

Kỳ họp HĐND thành phố Bắc Kạn thực hiện lấy phiếu tín nhiệm các chức danh đối với 15 đại biểu do HĐND thành phố bầu từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nay gồm: Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND, Ban chuyên trách HĐND, chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND và các ủy viên UBND thành phố. Việc lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên được kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố thực hiện theo đúng nguyên tắc, trình tự thủ tục. Kết quả phiếu bầu tín nhiệm cao và tín nhiệm chiếm đa số.

Chúc mừng tân chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn

HĐND thành phố tiếp tục thông qua nội dung tờ trình của UBND thành phố bầu chức vụ chủ tịch UBND thành phố. Qua danh sách giới thiệu, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, đồng chí Dương Hữu Bường, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kạn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Các nội dung tiếp theo của kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố tiếp tục tiến hành sáng ngày 20/12/2018.

T/h: Triệu Biển – Hoàng Thạc