Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn: Nghị quyết số 29-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy Bắc Kạn, định hướng phát triển riêng cho thành phố

Hiện nay, Đảng bộ thành phố Bắc Kạn đang quyết tâm dồn sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VII,  nhiệm kỳ 2020 -2025, đặc biệt tập trung cụ thể hóa Nghị quyết số 29 -NQ/TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là một Nghị quyết vô cùng quan trọng đối với thành phố. Xoay quanh vấn đề này, phóng viên Trung tâm VH, TT&TT có cuộc trò chuyện, trao đổi cùng đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn.

Phóng viên: Vâng! Xin chào đồng chí. Thưa đồng chí, Nghị quyết số 29 Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành có ý nghĩa như thế nào đối với thành phố chúng ta?

Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn: Thành phố Bắc Kạn được xác định là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, hiện tại thành phố vẫn còn chưa đáp ứng một số tiêu chuẩn quy định. Kinh tế phát triển chưa tương xứng, quy hoạch, công trình hạ tầng chưa thật sự đồng bộ. Để xây dựng và phát triển thành phố xứng đáng với vị trí trung tâm, cần thiết phải có định hướng phát triển riêng. Do đó, Nghị quyết số 29 ra đời được ví như kim chỉ nam, là định hướng chung, tổng thể để thực hiện xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn. Việc ban hành Nghị quyết số 29 còn thể hiện sự quan tâm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh đối với thành phố Bắc Kạn, đáp ứng mong mỏi của người dân trên địa bàn.

Phóng viên: Thưa đồng chí, Nghị quyết 29 của Tỉnh ủy Bắc Kạn nhấn mạnh những nội dung cốt lõi, mục tiêu quan trọng nào?

Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn: Quan điểm của Nghị quyết 29 đó là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là tính chủ động, sáng tạo, ý thức chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Bắc Kạn trong xây dựng, phát triển thành phố và xây dựng thành phố là nhiệm vụ chung của toàn đảng bộ tỉnh. Vì vậy, Nghị quyết đặt ra mục tiêu xây dựng thành phố Bắc Kạn trước hết phải xứng vị trí trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Là điểm đến hấp dẫn đối với nhà đầu tư và du khách. Kinh tế – xã hội phải có chuyển biến rõ nét, kết  cấu hạ tầng đô thị đồng bộ hiện đại, gắn với xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Trong quá trình xây dựng và phát triển phải bảo tồn, phát huy được văn hóa dân tộc truyền thống, nâng cao mức sống của người dân, đặc biệt là mang bản sắc văn hóa vùng đông bắc. Với hai mục tiêu, lộ trình đến năm 2030: Thành phố trở thành đô thị xanh – sạch – văn minh, hoàn thành các tiêu chí và được công nhận là đô thị loại II. Đến năm 2045 sẽ có mức phát triển khá so với các địa phương trong vùng và kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết, hiện nay Thành ủy Bắc Kạn đang cụ thể hóa Nghị quyết số 29 -NQ/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn ra sao?

Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã sớm triển khai nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân. Yêu cầu tất cả các chi, đảng bộ trên toàn thành phố là tổ chức học tập, quán triệt, sinh hoạt chuyên đề về nghị quyết 29; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội. Trong công tác tuyên truyền, được sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Bắc Kạn đã tổ chức ký kết công tác phối hợp, tuyên truyền với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong đó trọng tâm là Nghị quyết 29. Đặc biệt từ Nghị quyết 29, chúng tôi đã cụ thể hóa mục tiêu thành Chương trình hành động số 11. Chúng tôi đã giao cho các cơ quan, đơn vị thực hiện những nội dung trước mắt, trọng điểm của Nghị quyết 29. Đó là triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn, bắt tay vào thực hiện quy hoạch chung thành phố, dự kiến các phương án về điều chỉnh địa giới hành chính, thực hiện các đề án về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn.

Phóng viên: Thưa đồng chí, Giải pháp quan trọng nào để sớm đưa Nghị quyết của Tỉnh ủy vào cuộc sống?

Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn: Để đưa Nghị quyết 29 vào cuộc sống phải thực hiện đồng bộ tất cả các giải pháp. Trong đó đối với công tác tuyên truyền, chúng tôi xác định đặc biệt nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 29 để làm sao mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy sáng tạo, cũng như khát vọng xây dựng thành phố; tổ chức quán triệt, triển khai kiểm tra, giám sát tới các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các mục tiêu, nội dung cụ thể trong chương trình hành động số 11, đặc biệt Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục đề nghị, kiến nghị Ban Chấp hành Tỉnh ủy tiếp tục dành sự quan tâm sâu sát hơn nữa đối với thành phố BTV, UBND thành phố trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung, mục tiêu của Nghị quyết 29; có cơ chế, chính sách đặc thù riêng kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc với từng nội dung cụ thể.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 Triệu Biển