Đồng hành cùng hội viên nông dân phát triển kinh tế

Trong những năm qua, cùng với việc phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân thi đua đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ vốn vay cho hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

      Gia đình ông Lèng Văn Nghiệp ở tổ 5, phường Xuất Hóa phát triển nghề chăn nuôi trâu, bò vỗ béo

      Ông Lèng Văn Nghiệp ở tổ 5, phường Xuất Hóa là một trong số hội viên nông dân tích cực và tiêu biểu trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Ông Nghiệp cho biết: Trước đây, kinh tế gia đình tôi gặp nhiều khó khăn, tuy làm nông nhưng chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hiệu quả kinh tế không cao, thu nhập rất bấp bênh. Từ khi có sự hỗ trợ và đồng hành của các cấp hội nông dân, gia đình đã có điều kiện mở rộng mô hình sản xuất. Từ nguồn quỹ hỗ trợ vốn vay của Hội Nông dân thành phố, với số tiền 80 triệu đồng, được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phương thức canh tác và chăn nuôi của gia đình đã có sự thay đổi lớn. Trước đây, gia đình cũng nuôi trâu, bò nhưng chủ yếu chăn thả. Từ năm 2020 đã xây dựng chuồng trại kiên cố, đầu tư trồng cỏ voi chuyển hẳn sang nuôi nhốt vỗ béo. Ngoài ra, gia đình còn nấu rượu, nuôi lợn và nuôi cá với diện tích ao rộng hơn 2.000m2, trừ chi phí mỗi năm cũng tích góp được gần 100 triệu đồng.

Xác định rõ mục tiêu giúp hội viên nông dân thoát nghèo bền vững, vì vậy các cấp hội nông dân toàn thành phố đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giúp hội viên thay đổi tư duy, cách làm trong phát triển kinh tế. Nhờ đó, Hội Nông dân thành phố đã trở thành cầu nối giúp nhiều hộ gia đình tiếp cận được nguồn vốn, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, sản xuất theo hướng hàng hóa cho thu nhập cao. Hội Nông dân thành phố luôn xác định nguồn vốn là chìa khóa giúp nông dân thoát nghèo, thời gian qua, hội đã phối hợp và quản lý tốt 35 tổ tiết kiệm và vay vốn với 934 hộ vay, dư nợ gần 50 tỷ đồng. Cùng với khuyến khích phát triển kinh doanh dịch vụ, thì sản xuất nông – lâm nghiệp luôn được chú trọng phát triển. Thông qua nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, hội hỗ trợ vốn vay thực hiện các mô hình mang tính “cầm tay chỉ việc” cụ thể. Năm 2022, với 1,2 tỷ đồng nguồn vốn ủy thác của Trung ương, hội hỗ trợ 12 hội viên phường Xuất Hóa trồng quế và 10 hội viên phường Nguyễn Thị Minh Khai nuôi cá; với 820 triệu đồng nguồn vốn ủy thác của tỉnh thực hiện 2 dự án trồng rừng cho 14 hộ vay; nguồn vốn thành phố thực hiện 5 dự án: Nuôi trâu, bò vỗ béo; nuôi gà an toàn sinh học; trồng dưa lưới công nghệ cao… với tổng số tiền hơn 650 triệu đồng cho 9 hộ vay. Qua việc triển khai thực hiện các mô hình phù hợp, thành phố đã dần hình thành các mô hình tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp như: Chi hội chăn nuôi vỗ béo trâu, bò phường Nguyễn Thị Minh Khai; chi hội trồng mít thái, nuôi gà an toàn sinh học phường Sông Cầu, xã Nông Thượng; chi hội trồng quế phường Xuất Hóa…

Hội cũng phối hợp triển khai các mô hình trình diễn về cây trồng, vật nuôi cho nông dân tham gia thực hiện. Đồng thời, phối hợp với các phòng, ban tổ chức quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho hội viên nông dân. Nhờ thực hiện nhiều giải pháp sát với thực tế ở địa phương, nhiều hội viên đã phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, giảm nghèo bền vững. Năm vừa qua, toàn hội có 12 hộ hội viên thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,7%. Hội Nông dân thành phố có 24 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 109 hộ cấp thành phố và 484 hộ cấp xã, phường.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thay đổi cách nghĩ, cách làm; xây dựng các mô hình kinh tế theo hướng hiệu quả thiết thực, chú trọng liên kết hợp tác khai thác tiềm năng thế mạnh từng địa phương gắn với nhu cầu thị trường. Đồng thời, phát huy vai trò tích cực của các hộ sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Hoàng Thạc