Ghi nhận tại Đại hội Thanh niên điểm cấp cơ sở

 Với công tác chỉ đạo sát sao của Thành đoàn, Đảng ủy phường, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Đức Xuân (thành phố Bắc Kạn) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 60 đại biểu chính thức. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Thành Đoàn chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở.

Để Đại hội Thanh niên điểm cấp cơ sở diễn ra ngắn gọn, an toàn theo đúng nội dung trong bối cảnh dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp. Từ kịch bản chương trình Đại hội, các phương án phòng chống dịch được chuẩn bị chu đáo. Trước thời điểm diễn ra Đại hội 01 ngày, Tổ công tác Thành đoàn Bắc Kạn đã trực tiếp xuống cơ sở thăm nắm tình hình, chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn cơ sở cố gắng hoàn thiện, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, nhất là cử đoàn viên, thanh niên tham gia phun khử khuẩn toàn bộ khu vực Hội trường Đảng ủy, HĐND, UBND phường. Đây là địa điểm tổ chức Đại hội phường lần thứ VIII. Trong quá trình tổ chức Đại hội, các đại biểu thường xuyên được Đại hội thăm nắm về tình hình sức khỏe và các vấn đề khác có liên quan. Trường hợp đại biểu nào không đảm bảo đủ điều kiện tham dự hoặc đột xuất phải cách ly tập trung sẽ có đại biểu dự khuyết thay thế.

Đồng chí Lê Thanh Phương – Bí thư Đoàn phường Đức Xuân khóa VII, nhiệm kỳ 2017 -2022 thông qua Văn kiện Đại hội lần thứ VII.

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội diễn ra, các đại biểu chủ động tuân thủ, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch như: Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách,..Đại hội Đoàn Thanh niên phường Đức Xuân đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Văn kiện đại hội đã đánh giá đầy đủ kết quả các hoạt động, chương trình phong trào lớn của Đoàn phường đạt được, bám sát vào sự chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền phù hợp với tình hình địa phương xây dựng chỉ tiêu và giải pháp cụ thể thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, mạnh dạn đưa vào các chỉ tiêu cụ thể mà Đoàn phường có thể đảm nhận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhân sự Ban Chấp hành khóa mới đáp ứng yêu cầu kế thừa, phát triển, đồng thời đảm bảo sự ổn định đội ngũ cán bộ chủ chốt trong nhiệm kỳ mới; tuổi bình quân của Ban Chấp hành khóa VIII không quá 29 tuổi. Tập thể Ban Chấp hành có năng lực, uy tín, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động.

Đồng chí Hoàng Hữu Toàn – Bí thư Đảng ủy phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn cho biết: “Chúng tôi đã ban hành các kế hoạch, công văn thông báo về việc phê duyệt danh sách nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn phường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012-2017 để Ban Chấp hành Đoàn phường lần thứ VII thực hiện theo quy trình, đúng, đủ các bước hướng dẫn về công tác Đại hội Đoàn cấp trên triển khai xuống.”

Trên tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, các đại biểu tham gia bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 09 đồng chí; Đại hội cũng bầu ra đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Lê Thanh Phương tiếp tục trúng cử chức danh Bí thư Đoàn phường khóa VIII.

Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu trọng tậm nhiệm kỳ 2022 -2027

Vinh dự khi bản thân được Đại hội tín nhiệm, tiếp tục bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027, đồng chí Lê Thanh Phương phấn khởi nói: “Trong thời gian tới, bản thân tôi sẽ cùng với tập thể Ban Chấp hành phấn đấu, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã Đại hội đề ra. Trong 10 chỉ tiêu trọng tâm, Đoàn phường Đức Xuân cố gắng, nỗ lực phát huy sức trẻ, thực hiện hiệu quả chỉ tiêu về xây dựng các phong trào tình nguyện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhằm phát huy tính xung kích, sáng tạo của thanh niên phường Đức Xuân trên tất cả mọi lĩnh vực.”

Với tinh thần “Tiên Phong – Bản lĩnh -Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển” Đại hội phường Đức Xuân lần thứ VIII kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn phường không ngừng phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương anh hùng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy vai trò tiên phong, tình nguyện phấn đấu xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Trần Công Luân – Bí thư Thành đoàn Bắc Kạn cho biết:“ Đến thời điểm, Đại hội Đoàn phường Đức Xuân cơ bản đã hoàn thành các nội dung và đã thành công tốt đẹp. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên phường Xuân chính là tiền đề tốt để Thành đoàn chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn còn lại hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở trước 15/3/2022, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn lần thứ VII. Năm nay, rất vinh dự cho Thành đoàn Bắc Kạn được Tỉnh đoàn lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm.”./.

Triệu Biển