Giao ban công tác dân vận, tín ngưỡng, tôn giáo 10 tháng năm 2021

Sáng ngày 09/11, Thành ủy Bắc Kạn tổ chức giao ban công tác dân vận, tín ngưỡng, tôn giáo 10 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì.

Toàn cảnh buổi giao ban

          Trong 10 tháng, công tác dân vận được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và LLVT quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Hệ thống dân vận từ thành phố đến xã, phường hoạt động có hiệu quả góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Nhân dân các dân tộc đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các tôn giáo cơ bản hoạt động đúng quy định, tuyên truyền, vận động tín đồ, phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Các cơ sở tín ngưỡng hoạt động ổn định, theo tín ngưỡng truyền thống.

Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng: Các cấp ủy đảng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tham mưu, phối hợp tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới, kịp thời chăm lo tết cho người nghèo, các gia đình chính sách, người có công. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo; chỉ đạo UBND thành phố thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố. Hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và triển khai đăng ký các mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp có nhiều hoạt động tập trung cho cơ sở, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được quan tâm, tăng cường giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân thông qua việc tổ chức nhiều cuộc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Lực lượng vũ trang tăng cường công tác tuyên truyền, bám nắm địa bàn; tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh. Phong trào “Dân vận khéo” được triển khai thực hiện gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trong 02 tháng cuối năm 2021, công tác dân vận, tín ngưỡng, tôn giáo của Thành ủy Bắc Kạn tập trung vào một số nhiệm vụ: Vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; cuộc vận động “Toàn dân doàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục quán triệt, thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước trong tình hình mới”. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình, dự án; tiếp tục thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại các khu dân cư (18/11/2021).

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận về những kết quả và hạn chế trong công tác dân vận của chính quyền; việc triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về dân vận, dân tộc, tôn giáo; từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp có tính đột phá về công tác dân vận và việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Triệu Thị Thu Hoài- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn đề nghị MTTQ, các đoàn thể thành phố và các xã, phường tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2021; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội dịp lễ, tết; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tuyển quân năm 2022; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Cựu chiến binh và Đại hội Đoàn TNCS HCM các cấp, nhiệm kỳ 2022- 2027./.

            Đặng Tuyết