Giao ban giữa thường trực HĐND thành phố với HĐND các xã, phường

Ngày 12/9, Thường trực HĐND thành phố tổ chức giao ban với thường trực HĐND các xã, phường. Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì.

Đồng chí Cù Ngọc Cường- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại hội nghị giao ban.

Tại buổi giao ban, các đại biểu được nghe báo cáo hoạt động của HĐND thành phố và các xã, phường 08 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 04 tháng cuối năm 2022. Trong 08 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả nội dung các Nghị quyết của HĐND thành phố đến các ngành, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân, giám sát thường xuyên nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Hoạt động của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố đã họp Tổ, xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri; lịch tiếp công dân tại các xã, phường phân công đại biểu tiếp xúc cử tri tại các đơn vị ứng cử. Thành phố đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 24 điểm có 930 cử tri tham dự, 187 cử tri ý kiến, kiến nghị 357 vấn đề. Giám sát chuyên đề trực tiếp với 07 cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi nhiều kinh nghiệm. Cụ thể như: đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tiếp xúc cử tri, cũng như những khó khăn để làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp đảm bảo đúng quy định, thời gian, chương trình kỳ họp có thể được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp. Công tác phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. Chất lượng các báo cáo của UBND thành phố, các xã, phường trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng cả về hình thức và nội dung; tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động giám sát, tái giám sát đối với Ủy ban nhân dân và các ban, ngành của xã trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung tuyên truyền thực hiện thắng lợi nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022./.

Minh Cường