GIAO BAN KHỐI NỘI CHÍNH THÀNH PHỐ BẮC KẠN

Dự Hội nghị gồm đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thường trực HĐND – UBND thành phố, Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng Ban Tổ chức, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra,Văn phòng thành ủy, Văn phòng HĐND – UBND thành phố và các cơ quan khối Nội chính thành phố. Đồng chí Triệu Đức Lân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố, các cơ quan khối nội chính đã phối hợp làm tốt công tác bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và duy trì tốt các nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Trong 6 tháng qua, Công an thành phố thụ lý 43 vụ/42 bị can hình sự, khởi tố điều tra 22 vụ, 22 bị can, kết luận chuyển Viện Kiểm sát truy tố 18 vụ/20 bị can. Tai, tệ nạn xã hội xảy ra 23 vụ, trong đó: tai nạn giao thông xảy ra 06 vụ, chết 06 người, bị thương 06 người (tăng 01 người chết so với cùng kì năm 2015). Viện kiểm sát nhân dân thụ lý kiểm sát 66 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, thụ lý 19 vụ/ 23 bị can, đã giải quyết 13 vụ/15 bị can, các vụ còn lại đang xem xét, giải quyết. Tòa án nhân dân giải quyết 146 /153 vụ thụ lý, trong đó: án hình sự là 32/34 vụ, án dân sự 29/41 vụ, án hôn nhân và gia đình: 79/93 vụ, án kinh doanh thương mại: 06/16 vụ, án lao động là 0/2 vụ, các án còn lại đang xem xét giải quyết. Chi cục Thi hành án dân sự thụ lý 441 vụ, việc = 26 tỉ 592 triệu đồng (thụ lý mới 268 vụ, việc = 15 tỉ 412 triệu đồng, số cũ chuyển sang là 173 việc = 11 tỉ 180 triệu đồng); trong đó 259 vụ, việc = 3 tỉ 33 triệu đồng có điều kiện thi hành, hiện thi hành xong 208 vụ việc = 2 tỉ 126 triệu đồng, đạt 80 % số vụ, việc có điều kiện hi hành. Hạt Kiểm lâm phát hiện 13 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, nhận bàn giao 03 vụ từ công an thành phố, đã xử lý xong 09 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước 25 triệu đồng. Cơ quan Thanh tra tiếp nhận 17 đơn = 15 vụ, việc đã xem xét, giải quyết 13 vụ, việc và phối hợp tổ chức 02 cuộc thanh tra liên ngành về việc thu nợ tiền bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, hội nghị đánh giá, các cơ quan khối nội chính đã triển khai tốt các nội dung phòng, chống tham nhũng và đẩy mạnh cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư thành ủy yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là công tác diễn tập phòng thủ năm 2016. Đẩy mạnh công tác cải cách các thủ tục hành chính trong các cơ quan tư pháp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ theo tinh thần Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh uỷ Bắc Kạn về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Thành lập đoàn Thanh tra công tác công vụ của thành phố. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhấn mạnh vai trò của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của thành phố. Thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, trước hết tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri để kịp thời tổng hợp, báo cáo trong kỳ họp thứ 2 của HĐND. Các cơ quan nội chính tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Đối với Ban chỉ huy quân sự thành phố tham mưu triển khai các công việc phục vụ cho công tác diễn tập xong trước 30/8, tổ chức luyện tập xong trước tháng 30/10, công tác diễn tập, tổng duyệt hoàn thành trước ngày 20/11. Công an thành phố nghiêm túc tổ chức diễn tập phương án 2 phòng, chống bạo loạn, lật đổ theo kế hoạch của Công an tỉnh. Các đơn vị phối hợp với Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chú trọng thực hiện tốt nội dung thực hành cơ chế giới nghiêm tại 01 phường trong diễn tập khu vực phòng thủ. Cơ quan Kiểm lâm thường xuyên quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc biệt là khu rừng Nà Noọc, tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện pháp luật bảo vệ và phát triển rừng. Tòa án nhân dân sớm triển khai tập huấn nghiệp vụ cho các hội thẩm viên nhiệm kỳ 2016 – 2021. Viện Kiểm sát nhân dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong xử lý các vụ, việc vi phạm pháp luật đặc biệt là các vụ, việc phức tạp, kéo dài; tham mưu cho Thường trực tổ chức các cuộc họp giữa các đơn vị liên quan để xử lý những tồn tại, vướng mắc. Chi cục Thi hành án tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi hành án kịp thời giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự. Thanh tra thành phố tiếp tục tham mưu xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Phòng Tư pháp tham mưu cho Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn bị tốt cho cuộc thi nghiệp vụ báo cáo viên giỏi cấp tỉnh. Văn phòng thành ủy chủ động nắm bắt thông tin, tham mưu xây dựng các báo cáo đầy đủ, kịp thời./.