Thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị giao ban khối văn hóa – xã hội

Đại biểu dự hội nghị thống nhất đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2016, các cơ quan trong khối văn hóa – xã hội thuộc UBND thành phố đã tích cực triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; quản lý cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm; thực hiện các kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính; chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ. Chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường được duy trì, giữ vững và nâng cao, các chỉ tiêu phấn đấu cơ bản đạt và vượt kế hoạch; tham gia các cuộc thi đạt nhiều giải cao, đặc biệt có 04 em đạt giải cấp Quốc gia và 03 giải trong Hội khỏe Phù Đổng cấp toàn quốc; lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ kỳ thi THPT Quốc gia trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn và thành công. Công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân được triển khai thực hiện khá tốt, từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn; tăng cường kiểm tra về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Các hoạt động văn hóa và thông tin được thực hiện thường xuyên, liên tục, chất lượng ngày càng cao. Duy trì và mở thêm nhiều chuyên mục trên sóng phát thanh, chuyên đề truyền hình và trang thông tin địa phương phát trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh lắp đặt các thiết bị, anten phát sóng phát thanh FM trên cột anten phát sóng của Đài tỉnh, giúp cho diện phủ sóng được rộng hơn. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công và đối tượng chính sách khác. Công tác bảo hiểm xã hội, dân tộc, dân số – KHHGĐ có nhiều cố gắng. Tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 206 – 2021 trên địa bàn.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 được các đơn vị thống nhất xác định: Đổi mới căn bản, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; phát triển số lượng và nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia, tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng; tiếp tục thực hiện tốt đề án xã hội học tập. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và chăm sóc người có công, làm tốt công tác giảm nghèo. Đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo nghề. Làm tốt công tác cứu trợ, nhân đạo, từ thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe nhân dân, đảm bảo công bằng xã hội. Ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạ xã hội. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội. tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai thực hiện mô hình giao dịch “Một cửa” hiện đại theo chỉ đạo của tỉnh; từng bước thực hiện đồng bộ hóa tin học trong quản lý và thực thi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và xã, phường. Chuẩn bị các điều kiện tham gia diễm tập khu vực phòng thủ và tham gia các hoạt động lập thành tích chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn./.