Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2016

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Đinh Quang Tuyên nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện trong năm 2016, đặc biệt đồng chí đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo điều hành, thực hiện một số nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cần thực hiện ngay từ những tháng đầu năm nhằm phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn về nhiệm vụ năm 2016 và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn khoá V kỳ họp thứ Mười một đã đề ra.

KH chỉ tiêu PT kinh tế xã hội 2016 chuẩn.pdf