HĐND phường Phùng Chí Kiên tổ chức kỳ họp giữa năm 2015

Sau khi nghe các báo cáo, đề án trình kỳ họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, hoạt động chủ yếu và hoạt động giám sát của HĐND 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2015; quyết toán ngân sách phường năm 2014; công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ cùng cấp, tổng hợp ý kiến cử tri và đề án chia tách tổ dân phố, đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung thảo luận, đề xuất và bổ sung, quyết định các giải pháp cần thiết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của phường năm 2015.

Hội đồng nhân dân phường thống nhất đánh giá: Trong 5 tháng đầu năm 2015, cấp ủy, chính quyền phường đã tập trung lãnh đạo; tổ chức thực hiện khá tốt nghị quyết của HĐND, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ ổn định và phát triển, được tạo điều kiện thuận lợi về vốn vay và môi trường sản xuất, kinh doanh. Việc chế biến hoa quả sau thu hoạch được duy trì và tăng cường đầu tư. Tiến độ thu ngân sách tương đối nhanh, dự ước đạt gần 53% dự toán năm; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, địa phương, trong đó có sự kiện chào mừng thành lập thành phố Bắc Kạn; công tác giáo dục, y tế, dân số đạt nhiều kết quả. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm

Phấn khởi chào đón sự kiện thành lập thành phố Bắc Kạn, phường Phùng Chí Kiên tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết kỳ họp thứ Chín HĐND đã đề ra, khắc phục những hạn chế trong lĩnh vực quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, vệ sinh môi trường; bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 7 tháng cuối năm 2015, tập trung vào phát triển kinh tế, đa dạng về loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển ổn định trong thời gian tới; tăng cường các biện pháp quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị theo đúng quy hoạch và thẩm quyền được giao; thường xuyên kiểm tra về xây dựng, quản lý đô thị, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; tập trung giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng xây dựng cơ bản; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tìm nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán được giao, nhất là đối với các chỉ tiêu thu cân đối ngân sách địa phương; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý đô thị; quan tâm đến công tác xây dựng đô thị văn minh ngay từ mỗi địa bàn dân cư; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tự quản, đảm bảo môi trường sáng – xanh – sạch đẹp; an ninh, an toàn địa bàn, sẵn sàng giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Thực hiện tốt việc cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đem lại thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch.

Kỳ họp đã thống nhất ban hành 05 nghị quyết, đó là: Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng phường Phùng Chí Kiên 7 tháng cuối năm 2015; hoạt động chủ yếu của Hội đồng nhân dân phường Phùng Chí Kiên 7 tháng cuối năm 2015; phê chuẩn quyết toán ngân sách phường Phùng Chí Kiên năm 2014; đề nghị chia tách tổ dân phố số 8 thành tổ dân phố số 8A, 8B trình cấp có thẩm quyền quyết định; bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên khóa V, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Nghiêm Sơn Hà, Trưởng Công an phường Phùng Chí Kiên./.