HĐND phường Xuất Hóa khóa XIX hoàn thành nội dung, chương trình kỳ họp thứ Nhất

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, sáng ngày 22 tháng 6 năm 2016, Hội đồng nhân dân phường Xuất Hóa khóa XIX đã long trọng tổ chức kỳ họp thứ Nhất để thực hiện công tác tổ chức nhân sự bộ máy chính quyền và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Đến dự và chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố. Tham dự kỳ họp có lãnh đạo một số phòng, ban và đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử phường Xuất Hóa; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ cùng 25 vị đại biểu HĐND phường.

Sau khi nghe các báo cáo của Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND phường về kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND phường đã tiến hành bầu cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND phường theo quy định.

Về kết quả bầu cử các chức vụ của HĐND, bà Nguyễn Thị Son, Bí thư Đảng ủy phường được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND phường khóa XIX; bà Nguyễn Thị Vân, Phó Chủ tịch HĐND phường khóa XVIII được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND, kiêm Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội; ông Nguyễn Đăng Mạnh, đại biểu HĐND phường được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội; bà Hoàng Thị Thanh Khiếu, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế; bà Ma Thị Hạc, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND phường khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Về kết quả bầu các chức vụ UBND, ông Vy Công Suất, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường khóa XVIII được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường khóa XIX; ông Bùi Văn Khiếu, Phó Chủ tịch UBND phường khóa XVIII được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường khóa XIX; các ông: Đồng Ngọc Thủy, Trưởng Công an phường và ông Nông Văn Trong, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường được bầu giữ chức vụ Ủy viên UBND phường khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh: Trong thời điểm này, Đảng bộ và nhân dân phường đang tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố và phường; nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 của HĐND phường khóa XVIII. Nhiệm vụ đặt ra cho tổ chức chính quyền địa phương thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi phải tập trung năng lực, trí tuệ và sự phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Bộ máy chính quyền địa phương cần sớm ổn định tổ chức, ban hành quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn luật định. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2016. HĐND cũng tin tưởng và mong muốn những vị vừa được tín nhiệm bầu vào các chức danh HĐND, UBND sẽ phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND, cử tri và Nhân dân phường Xuất Hóa.

Sau đây là một số hình ảnh tại kỳ họp:

Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND và UBND phường Xuất Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ra mắt, nhận nhiệm vụ

Đại biểu HĐND phường Xuất hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021