Hội đồng nhân dân xã Nông Thượng khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ Nhất

Kỳ họp đã được nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã; kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử. Đồng thời, HĐND xã đã tiến hành bầu cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo quy định.

Kết quả, ông Hoàng Văn Tưng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã khóa XIX; bà Nông Thị Tươm, Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XVIII được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội; ông Triệu Đình Đường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội; bà Nông Thị Thanh Ngân, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế; ông Triệu Đình Oách, Phó Trưởng Công an xã được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã.

Kỳ họp cũng bầu Ông Phượng Hoàng Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khóa XVIII giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khóa XIX; ông Triệu Văn Nhúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khóa XVIII được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khóa XIX; ông Hoàng Văn Chánh, Trưởng Công an xã được bầu giữ chức vụ Ủy viên UBND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể và nhân dân xã Nông Thượng trong tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; công tác chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp thứ Nhất HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và đề nghị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp. Sau kỳ họp, cần khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, phân công phân nhiệm; bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 của HĐND. Tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp. Đại biểu HĐND xã cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh; tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình hành động đã báo cáo với cử tri trong vận động bầu cử. HĐND, UBND cũng cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của xã trong thời gian tiếp theo.

Sau đây là một số hình ảnh tại kỳ họp:

Lãnh đạo HĐND, UBND xã Nông Thượng khóa XIX ra mắt tại kỳ họp

Đại biểu HĐND xã Nông Thượng khóa XIX chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo thành phố Bắc Kạn