HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát công tác bầu cử tại phường Huyền Tụng và phường Nguyễn Thị Minh Khai

Sáng ngày 16/3, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Bắc Kan do Đồng chí Lê Đăng Trưởng – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thành phố  làm Trưởng đoàn có buổi làm việc tại phường Huyền Tụng, phường Nguyễn Thị Minh Khai về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Toàn cảnh buổi làm việc tại phường Nguyễn Thị Minh Khai

Kết quả giám sát cho thấy, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được phường Huyền Tụng, phường Nguyễn Thị Minh Khai triển khai thực hiện đúng theo tiến độ lộ trình kế hoạch đề ra. Tính đến nay, 02 phường đã thành lập xong Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử phường và các Tiểu ban bầu cử.  Cụ thể: phường Huyền Tụng có 6 đơn vị bầu cử, các quy trình giới thiệu người ứng cử được triển khai chặt chẽ; kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã chọn ra 42 người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Huyền Tụng, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng. Hiện Ủy ban bầu cử phường đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Đối với phường Nguyễn Thị Minh Khai,  tổng số đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 được bầu là 21 đại biểu; số người được giới thiệu ứng cử là 42 người. Trong đó, tỷ lệ nữ, tỷ lệ người trẻ tuổi và người ngoài Đảng của các ứng cử viên đại biểu HĐND phường đều đạt so với quy định.

Đoàn giám sát đề nghị: Ủy ban bầu cử  02 phường tiếp tục bám sát Kế hoạch, Hướng dẫn của Luật Bầu cử đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, kế hoạch. Rà soát lại các hồ sơ, bổ sung văn bản còn thiếu; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình triển khai công tác bầu cử; chuẩn bị tốt công tác hiệp thương lần thứ hai; triển khai công tác bầu cử đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra./.

Hoàng Thạc