HĐND thành phố Bắc Kạn giao ban triển khai nhiệm vụ quý II/2018

Trong 04 tháng đầu năm 2018, Thường trực, các Ban, tổ đại biểu HĐND thành phố và xã, phường cơ bản đã chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ chi tiết theo các quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của HĐND từng cấp đã ban hành. Bám sát nghị quyết kỳ họp thường lệ cuối năm 2017, kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2018 và tổ chức thực hiện tương đối nghiêm túc, đúng tiến độ, đạt chất lượng như: tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp; chủ trì tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm kỳ họp thường lệ cuối năm 2017. Giải quyết công việc phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND, tiếp công dân, hoạt động giám sát.. công tác phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp cơ bản được duy trì tốt, đạt hiệu quả.

Đối với HĐND xã phường đã chủ động thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết, chương trình đề ra. Các hoạt động giám sát đã được phân chia theo quý năm 2018. Hoạt động tiếp xúc cử tri đã có sự linh hoạt về hình thức tổ chức như: Lồng ghép với các cuộc sinh hoạt tổ dân phố, tổ chức tiếp xúc điểm, lựa chọn vấn đề nổi cộm để đối thoại trực tiếp với người dân…

Tuy nhiên, HĐND xã phường vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Số lượng, thành phần tổ chức các phiên họp  của Thường trực HĐND chưa đầy đủ, chưa rút kinh nghiệm tổ chức các kỳ họp HĐND; Việc tổng hợp ý kiến của cử tri còn chậm; công tác triển khai các biện pháp  thực hiện Đề án nâng cao năng lực hiệu quả, hoạt động của HĐND các kèm theo Quyết định số 01/ QĐ – ĐĐ. Công tác phối hợp ở một số đơn vị chưa chặt chẽ, việc lập hồ sơ, mở sổ theo dõi, ghi chép các hoạt động của HĐND chưa đầy đủ. Tiến độ tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề  ở một số đơn vị còn chậm. Công tác thông tin, báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời.

Trong thời gian tới, HĐND thành phố đề nghị: cần có sự linh hoạt về hình thức tiếp cử tri, chú trọng thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề trong đó HĐND từ thành phố đến xã phường chủ động phối hợp để có lãnh UBND, các phòng chuyên môn tham dự;  đa dạng về hình thức và địa điểm tiếp xúc xử tri nhằm mở rộng đối tượng  thuận lợi trong nắm bắt thông tin của cử tri ; Nâng cao năng lực người điều hành các hội nghị tiếp xúc cử tri; Phát huy vai trò của người đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND chú trọng gần dân để nắm bắt thông tin, nhất là các vấn đề gây bức xúc, nổi cộm tại địa bàn; làm tốt công tác phối hợp với UB.MTTQ Việt Nam, các tổ chức hội, đoàn thể các cấp…Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ họp HĐND thường kỳ giữa năm 2018. Đại biểu HĐND các cấp chủ động sắp xếp, bố trí thời gian hợp lý để đánh giá đúng, đủ kết quả thực hiện các chỉ tiêu nửa nhiệm kỳ đề ra./.