HĐND Thành phố Bắc Kạn tổ chức kỳ họp bất thường

Tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND đã phát huy dân chủ, tập trung thảo luận, thể hiện trách nhiệm cao trước nhân dân, trước cử tri; thống nhất với các tờ trình của lãnh đạo UBND; Thường trực HĐND thành phố trình kỳ họp. Kết quả, ông Trịnh Đình Sính đã được HĐND nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố và bầu bổ sung giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2011- 2016.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch HĐND thành phố cảm ơn sự tín nhiệm của đại biểu HĐND và hứa sẽ làm hết sức mình trên cương vị công tác mới, cùng tập thể Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kỳ họp bất thường tháng 5/2015 HĐND thành phố Bắc Kạn đã thành công tốt đẹp. Chủ tọa kỳ họp chúc mừng và mong muốn tân Chủ tịch HĐND thành phố sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đạt được của các thế hệ đi trước, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND thành phố và sự kỳ vọng của nhân dân; đồng thời, đề nghị các thành viên Thường trực HĐND, các Ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ chủ tịch HĐND để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tiếp theo.

Các đ/c lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo thành phố tặng hoa, chúc mừng

Chủ tịch HĐND và lãnh đạo các Ban HĐND thành phố