HĐND thành phố dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động chất vấn

Tại kỳ họp lần này, ngoài các nội dung trọng tâm được thảo luận, thống nhất, nội dung phiên chất vấn được thực hiện theo phương châm hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề. Trung bình mỗi một nhóm nội dung được đưa ra, có từ một đến hai đại biểu trở lên tiến hành chất vấn. Phần lớn các câu hỏi của đại biểu đã nêu lên được các vấn đề nóng người dân tại thành phố Bắc Kạn quan tâm như:

Đại biểu Nguyễn Hữu Chung tổ đại biểu số 1 (đơn vị bầu cử phường Đức Xuân) chất vấn Bà Đinh Thị Liễu, trưởng phòng kinh tế thành phố Bắc Kạn rằng: Tại thành phố, nhiều mô hình kinh tế được triển khai nhưng khó nhân rộng, giải pháp của phòng trong thời gian tới? Vấn đề này đã được trả lời: Thành phố triển khai nhiều mô hình kinh tế thông qua các nguồn vốn chương trình 135, chương trình nông thôn mới và nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp của địa phương. Trong quá trình thực hiện người dân được chuyển đổi khoa học kỹ thuật, sau khi mô hình thành công bàn giao cho các xã phường khuyến khích, vận động người dân nhân rộng. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu cản trở việc nhân rộng các mô hình là diện tích đất canh tác nhỏ lẻ, không tập trung, người dân chưa mạnh dạn đầu tư thành vùng sản xuất hàng hóa nên chưa thu hút được các tổ chức, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, …

So với các kỳ họp trước, các nhóm vấn đề được đề cập như: Hoạt động san ủi, giải phóng mặt bằng gây lấp hệ thống thoát nước, lấn chiến đất công xây dựng các công trình công cộng; việc quy hoạch đôi lúc còn gây khó khăn cho nhân dân trong thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quỹ đất xây dựng khu vui chơi, công viên, cây xanh; Công tác chỉ đạo, phân luồng tuyển sinh đầu vào của ngành giáo dục đối với học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở, hoạt động quản lý, đảm bảo an toàn cho trẻ dưới 36 tháng tuổi tại các cơ sở giáo dục tư thục, dạy thêm 36 buổi kiến thức cho trẻ bắt đầu vào lớp 1,…một số đại biểu đã đề cập đến lĩnh vực tài nguyên môi trường, một vấn đề Thành phố vẫn đang tập trung tháo gỡ nhiều năm nay.

Cụ thể, có 03 đại biểu đề cập cho rằng cử tri thành phố rất quan tâm đến  công tác quản lý, xử lý các cơ sở giết mổ chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định; Tình trạng đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị trùng diện tích hay vấn đề bảo vệ môi trường ít được quan tâm và chưa nhiều các cuộc kiểm tra về ô nhiễm môi trường tại khu dân cư, nước thải, rác thải tại các cơ sở doanh nghiệp ra môi trường xung quanh, …Các nội dung này đã được lãnh đạo phòng tài nguyên môi trường làm rõ, bổ sung, giải trình khá đầy đủ, đại biểu cơ bản nhất trí tán thành.

Qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy, người đứng đầu các đơn vị được chất vấn nắm chắc nội dung chất vấn, nhận rõ trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ tuy đã cố gắng thực hiện nhưng chuyển biến còn chậm. Nhìn chung, các đại biểu HĐND thành phố không chỉ nêu ra các tồn tại, hạn chế, bất cập, mà còn tập trung bàn giải pháp, nêu trách nhiệm của các phòng, ban, ngành chuyên môn trong việc tiếp tục tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ, đáp ứng lòng tin, tháo gỡ khó khăn cho nhân dân.

Qua phần trả lời của lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, ông Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tiếp tục làm rõ thêm một số nội dung các phòng, ban, ngành đề cập chưa thảo đáng, giải trình 02 đơn công dân gửi đến kỳ họp và tiếp nhận 02 nội dung kiến nghị của đại biểu mời tham dự kỳ họp.

Hoạt động chất vấn được tổ chức từ 8h00 – 10h30, với khoảng thời gian này, các đại biểu HĐND người đại diện cho nguyện vọng của cử tri đã phát huy vai trò của mình, để từng bước nâng cao chất lượng các phiên chất vấn./.