Khai mạc kỳ hop thứ 6 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế, xã hội của thành phố ổn định và phát triển. Các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội trọng tâm cơ bản đều đạt khá so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt trên 1.370 tỷ đồng, bằng 51%KH.

Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 221.600 tỷ đồng, bằng 53,72% Nghị quyết, bằng 107% so với cùng kỳ. Trong đó công nghiệp khai thác: 5.230 triệu đồng, công nghiệp chế biến 206.370 triệu đồng. Tổng thu ngân sách thực hiện 5 tháng: 25 tỷ 775 triệu đồng, bằng 28,6% dự toán… Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá, năng suất một số cây trồng tăng cao. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả. Đời sống nhân dân ổn định. Quốc phòng, an ninh giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, khoa học-công nghệ, văn hóa, giáo dục, y tế cũng đạt nhiều kết quả tốt.Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được tăng cường; Thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân 2018.

Tuy nhiên, thu ngân sách tiến độ còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ xây dựng một số dự án, công trình còn chậm do chưa bố trí vốn kịp thời, tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn diễn biến phức tạp, 06 tháng đầu năm cả ba tiêu chí( số vụ, số người chết, số người bị thương) đều tăng so với cùng kỳ, số lượng đàn vật nuôi, đặc biệt là đàn lợn giảm mạnh do giá cả thị trường biến động khiến người dân lo ngại…

 

Từ nay đến cuối năm, thành phố Bắc Kạn nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018, trong đó tâp trung thực hiện bằng các giải pháp: Triển khai đề án phát triển thương mại, dịch vụ, phát huy hiệu quả khai thác các chợ, điểm mua bán tập trung; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thị trường, thu hút nguồn lực đầu tư, nâng cấp, xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch.Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, chú trọng ngành chế biến nông, lâm sản sau thu hoạch; sản xuất vật liệu xây dựng, gia công cơ khí. Chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. Chủ động phương án phòng chống thiên tai. Tăng ường công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Quản lý hiệu quả các cơ sở sản xuất lâm sản trên địa bàn, tăng cường công tác tuần tra rừng. Thực hiện tốt quy chế quản lý đô thị. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và trật tự đô thị. Đẩy nhanh tiến độ thi công tác dự án. Tiếp tục tuyên truyền Luật hợp tác xã năm 2012, hướng dẫn các hợp tác xã chuyển theo luật hợp tác xã năm 2012 và tạo điều kiện thành lập mới các hợp tác xã trên địa bàn. Tổng kết năm học 2017 – 2018 và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trường lớp học, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, giáo viên và tổ chức triển khai năm học 2018 – 2019. Phối hợp tổ chức tốt hội nghị chuyên đề về giáo dục và đào tạo. Tiếp tục phòng chống dịch bệnh theo mùa. Đẩy mạnh các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh phong trào ” toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số, phát huy vai trò người có uy tín. Đẩy mạnh việc rà soát, kiểm soát các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, hiệu quả, thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức. Thực hiện đồng bộ hóa tin học trong quản lý, thực thi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, xã phường. Thực hiện tốt chỉ thị 26 – CT/TU ngày 18/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sỹ trong lực vũ trang trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tổ chức, biên chế, đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Làm tốt công tác quốc phòng, an ninh, Tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 tại phường Đức Xuân và diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đối với phường Nguyễn Thị Minh Khai. Kỳ họp diễn ra trong hai ngày từ ngày 10 -11/7/2018./.