Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn họp phiên thường kỳ tháng 6/2018

Trong tháng 6/2018,Thường trực HĐND thành phố đã điều hòa hoạt động của các Ban HĐND cùng cấp; chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2018; phân công nhiệm vụ thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố; tham gia tiếp 13 công dân; phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ và các Tổ đại biểu HĐND tổ chức cho đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 tại 10 điểm, thu hút 432 cử tri tham dự, với 97 cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị; đôn đốc tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố đề xuất nhóm vấn đề, người trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố.

Tại phiên họp, đại biểu cũng tập trung thảo luận, xem xét, cho ý kiến đối với 08 dự thảo báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND và của đoàn giám sát chuyên đề sẽ trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2018, gồm: dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố; báo cáo kết quả hoạt động chủ yếu, hoạt động giám sát của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; các tờ trình về: sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của HĐND thành phố về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2018; thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về tái giám sát việc thực hiện Quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; về dự kiến chương trình giám sát của HĐND thành phố Bắc Kạn năm 2019; về kết quả giám sát việc thực hiện các thông báo, kết luận của Chủ tịch UBND, UBND thành phố Bắc Kạn từ năm 2016 đến hết tháng 2/2018 và giao Văn phòng HĐND – UBND thành phố tham mưu, tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện văn bản theo quy định./.