HĐND Thị xã Bắc Kạn họp chuẩn bị Hội nghị giao ban Thường trực HĐND cấp tỉnh và cấp huyện

Đây là hội nghị thường niên do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức luân phiên 02 lần/năm tại các huyện, thị xã. Hội nghị lần này dự kiến tiến hành trong hai ngày, từ ngày 07 đén ngày 08/4/2015, địa điểm tại khách sạn Núi Hoa thuộc địa bàn phường Đức Xuân.

Đại biểu dự họp tham gia nhiều ý kiến vào quá trình chuẩn bị tổ chức hội nghị. Thường trực HĐND thị xã thống nhất phân công nhiệm vụ cho các ngành liên quan thực hiện trong quá trình tổ chức hội nghị như: Công tác thông tin, tuyên truyền; công tác bảo vệ; chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao; trang trí, khánh tiết; đón tiếp đại biểu, bố trí ăn, nghỉ; cơ sở vật chất khác phục vụ hội nghị và tổ chức lễ viếng, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ thị xã.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị Thường trực HĐND thị xã cần phối hợp chặt chẽ với Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trong suốt quá trình chuẩn bị và diễn ra hội nghị; đồng thời xây dựng kế hoạch điều hành chi tiết, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc để góp phần tổ chức hội nghị thành công tốt đẹp./.