Thường trực HĐND tỉnh phối hợp khảo sát tại một số trường học thuộc thị xã Bắc Kạn

 Theo báo cáo của các trường học cung cấp và xem xét, thảo luận tại các buổi làm việc ở cơ sở, có sự tham gia của đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh (Trường Mầm non Đức Xuân, Trường Tiểu học Đức Xuân, Trường Mầm non Sông Cầu; trường Trung học cơ sở Huyền Tụng, Trường Tiểu học Huyền Tụng B…), đoàn khảo sát đã sơ bộ đánh giá về một số nội dung mà đoàn quan tâm.

Đối với bậc học mầm non và tiểu học, các trường đã chấp hành quy định chung và không tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm. Bậc trung học cơ sở có tổ chức dạy thêm, học thêm ở trong và ngoài nhà trường; việc dạy thêm, học thêm được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền, trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh và học sinh; nội dung theo chương trình trung học cơ sở hiện hành, chương trình nâng cao phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh, không cắt giảm nội dung, không dạy trước chương trình; các môn dạy thêm, học thêm chủ yếu là toán, văn, tiếng Anh. Cùng với việc tổ chức dạy thêm, học thêm, tại các trường học nơi đoàn đến khảo sát đều không thu tiền khi tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, kém.

Đầu năm học, các trường đều họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, lập dự toán và phương án sử dụng các khoản thu theo thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh, gồm: Tiền lao công, nước uống, trông xe đạp… (bậc trung học cơ sở); tiền điện, lao công, nước uống, phục vụ học sinh bán trú (đối với bậc tiểu học); tiền điện, lao công, nước uống, phục vụ học sinh bán trú, mua đồ dùng học liệu cho học sinh (đối với bậc học mầm non) gửi Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã thẩm định, phê duyệt để tổ chức thực hiện. Mức thu bình quân trên một học sinh tiểu học, mầm non (chưa kể tiền ăn) dao động từ 700 ngàn đồng đến 2.500 ngàn đồng tùy vào điều kiện kinh tế – xã hội ở khu vực đô thị hoặc nông thôn.

Ban đại diện cha mẹ học sinh thu tiền hội phí để sử dụng cho các hoạt động của Hội; thu tiền may áo đồng phục cho học sinh. Tiền học phí, bảo hiểm y tế của học sinh thực hiện theo quy định hiện hành.

Đoàn khảo sát cũng đề nghị một số trường học thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về tăng cường quản lý thu, chi tài chính và chấm dứt tình trạng lạm thu trong các trường học; khắc phục việc trực tiếp thu, hoặc tiếp nhận trang thiết bị do Hội cha mẹ học sinh thu và mua sắm, bàn giao cho nhà trường sử dụng chưa đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền như: Sử dụng một tỷ lệ tiền công trông trưa bổ sung vào quỹ phúc lợi của nhà trường để chi thưởng bình công hàng tháng, hỗ trợ tham quan du lịch, chi đám hiếu cho cán bộ, nhân viên; mua sắm một số trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất chưa đúng tinh thần xã hội hóa (thu bình quân trên học sinh); đồng thời tổ chức quản lý, tăng cường kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm./.