HĐND xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn tổ chức kỳ họp thứ 9

Kỳ họp thông qua 10 báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2014, phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2015. Công tác quản lý đất đai năm 2014, . Hoạt động và công tác giám sát của HĐND xã năm 2014, phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2015. Báo cáo của UBMTTQ tham gia xây dựng chính quyền và kiến nghị của MTTQ với HĐND –UBND. Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 9. Báo cáo thẩm tra thu chi ngân sách năm 2014, phương án phân bổ dự toán năm 2015. 

Trong năm 2014, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND – UBND nhân dân các dân tộc xã Xuất Hóa đã tích cực tham gia phát triển kinh tế với nhiều chỉ tiêu đạt cao. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 911,7 tấn đạt 101 % KH , bằng 104 % so với cùng kỳ. Tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Thực hiện có hiệu quả đề án lợn nái móng cái với 76 con. Đến tháng 11/2014 đã hoàn thành dự toán thu ngân sách hơn 1,3 tỷ đồng. bằng 100,87%, bằng 118, 56% so với cùng kỳ. Ước thực hiện cả năm đạt 1,356 tỷ đồng, bằng 104 %. Lĩnh vực văn hóa xã hội được duy trì tốt, công tác quốc phòng – quân sự địa phương được giữ vững. Tuy nhiên chưa đạt một số chỉ tiêu về trồng rừng, tiêu chí xây dựng nông thôn mới thực hiện chưa đạt theo nghị quyết năm 2014, việc sử dụng canh tác đất  đạt 70 triệu đồng/ ha còn thấp, công tác ế inh môi trường chưa thực sự được người dân quan tâm, công tác quản lý đất đai chưa tốt…

Trong năm 2015, về phát triển nông lâm nghiệp tiếp tục vận động nhân dân canh tác hết diện tích, gieo cấy đúng khung thời vụ. Đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Tập trung thực hiện tốt các nội dung trong chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ và đẩy mạnh công tác xã hội hóa để sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Khuyến khích nhân dân mở rộng các loại hình dịch vụ. Thực hiện các biện pháp tăng thu, chống thất thu, nợ đọng thuế để đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2015. Tăng cường các biện pháp quản lý đất đai, cấp sớm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Duy trì tốt công tác văn hóa xã hội, Phấn đấu kiềm chế, giảm tội phạm à các vụ vi phạm pháp luật, giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Tại kỳ họp các đại biểu còn tham gia chất vấn và trả lời một số chỉ tiêu chưa hoàn thành trong năm 2014. Miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2011 – 2016. đối với ông Nguyễn Duy Diệp. Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu, bầu để kiện toàn chức danh chủ tịch UBND xã. Kỳ họp cũng thông qua tờ trình, dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng; Phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2015 và hoạt động chủ yếu, hoạt động giám sát của HĐND xã Xuất Hóa năm 2015.