Hội nghị giao ban công tác Quốc phòng- Quân sự địa phương 9 tháng năm 2015

Hội nghị được nghe báo cáo kết quả thực nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong 9 tháng năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ của 03 tháng cuối năm, theo đó công tác QP-QSĐP của thành phố Bắc Kạn được triển khai toàn diện trên tất cả các mặt. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quền địa phươngvề xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Công tác phối hợp với các phòng, ban ngành đoàn thể của địa phương được duy trì có hiệu quả.Công tác sẵn sàng chiến đấu luôn duy trì nghiêm, công tác huấn luyện luôn đạt kết quả khá giỏi, an toàn. Tổ chức xây dựng lực lượng đúng hướng dẫn, có tỷ lệ hợp lý; thực hiện các nhiệm vụ công tác luôn đảm bảo kịp thời, động viên, tuyển quân đủ 100% chỉ tiêu được giao. Công tác Đảng, công tác chính trị luôn được chú trọng, bám sát tình hình thực tế đơn vị và địa phương phát huy được sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang thành phố ( LLVT). Các tổ chức Đảng, đoàn thể được củng cố, kiện toàn và hoạt động thường xuyên có hiệu quả. Các chi bộ và Đảng bộ luôn trong sạch vững mạnh. Công tác hậu cần kỹ thuật luôn đảm bảo kịp thời, đầy đủ cho các nhiệm vụ của đơn vị; hệ thống kho tàng vũ khí trang bị kỹ thuật thường xuyên được bảo quản, bảo dưỡng; quán triệt và chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông đường bộ. Lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Những tháng cuối năm 2015, LLVT thành phố Bắc Kạn xác  định công tác quốc phòng địa phương là hết sức quan trọng, do vậy cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, gắn với tổ chức huấn luyện, luyện tập ở các cấp, thường xuyên kiểm tra phương án chiến đấu tại chỗ, theo dõi quản lý chặt chẽ quân dự bị, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT thành phố để có phương pháp giáo dục hiệu quả, thiết thực, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong năm 2015.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong công tác QP – QSĐP 9 tháng qua và bàn biện pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tá Hoàng Văn Quang biểu dương kết quả thực nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong 9 tháng qua, nhất là các phường, xã đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Đồng thời lưu ý, thời gian tới các cơ quan chủ động tích cực thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm, các đơn vị cần phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, hạn chế, để thực hiện có hiệu quả công tác QP – QSĐP. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, cần thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; Tăng cường công tác nắm tình hình trên địa bàn, có gì diễn biến phức tạp báo cáo kịp thời; Tăng cường chỉ đạo phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.