Hoạt động Hội đồng giáo dục thị xã Bắc Kạn góp phần thúc đẩy sự phát triển giáo dục và đào tạo tại địa phương

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trong những năm qua, Hội đồng giáo dục (HĐGD) thị xã Bắc Kạn đã có nhiều hoạt động tích cực, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương.

Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thị xã Bắc Kạn luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm, chăm lo phát triển đồng bộ. Hệ thống trường lớp được đầu tư, xây dựng, các loại hình lớp học bán trú, 02 buổi/ngày được duy trì và phát triển, số phòng học kiên cố ngày càng tăng. Công tác phổ cập giáo dục của thị xã được duy trì, củng cố và tiếp tục nâng cao chất lượng. Từ năm 2006 đến năm 2011, thị xã liên tục được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên từng bước được ổn định về số lượng và chủng loại và đạt chuẩn, trên chuẩn. Tỷ lệ huy động học sinh vào các lớp đầu cấp đạt 100%, duy trì sĩ số đạt trên 99%. Công tác xã hội hóa giáo dục được quan tâm và có chuyển biến tích cực. Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động có hiệu quả. Hội Khuyến học các cấp được kiện toàn, hoạt động thường xuyên, 8 xã phường đã có Trung tâm học tập cộng đồng đang từng bước hoạt động hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phong trào “Xây dựng xã hội học tập”… Những kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của HĐGD thị xã.

Đồng chí: Ma Ngọc Vũ – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch HĐGD thị xã Bắc Kạn cho biết: “Hàng năm, HĐGD thị xã đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Thị ủy, HĐND, UBND thị xã trong việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục theo hướng đổi mới; đề xuất những chủ trương, biện pháp công tác về tình hình giáo dục trong các nhà trường, các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, xây dựng cơ sở vật chất trường học, trường đạt chuẩn quốc gia; tuyên truyền, thông tin đến cha, mẹ học sinh, nhân dân về công tác giáo dục, về sự tu dưỡng, học tập của học sinh. HĐGD thị xã đã hoạt động tích cực, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thị xã ngày càng phát triển”.

HĐGD thị xã thường xuyên tổ chức phối hợp chặt chẽ mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức chính trị – xã hội, phòng, ban liên quan nhằm tạo môi trường thuận lợi trong việc giáo dục học sinh, sinh viên; động viên tinh thần và vật chất cho giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và học tập, học sinh nghèo, học sinh thuộc diện chính sách; vận động nhân dân xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, đóng góp các nguồn quỹ hỗ trợ cho hoạt động dạy và học, tu sửa trường lớp, tham gia công tác phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục Trung học phổ thông và phổ cập giáo dục trẻ mầm non 05 tuổi.

Các thành viên HĐGD thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã hoạt động có hiệu quả trong việc tuyên truyền giáo dục pháp luật, trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác; tham mưu cho các ban ngành, cơ quan làm tốt công tác tuyên truyền, ủng hộ cho giáo dục phát triển như: Xây dựng Quỹ Khuyến học, tuyên truyền vận động học sinh đi học, thực hiện hỗ trợ cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tham mưu với UBND thị xã, UBND tỉnh hỗ trợ tiền lương cho giáo viên mầm non hợp đồng với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng từ năm 2009 đến năm 2011; tham mưu chuyển đổi 39 giáo viên mầm non từ hợp đồng sang biên chế và thực hiện đóng bảo hiểm cho 36 giáo viên hợp đồng…

 

Chi đoàn Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Kạn thăm và tặng quà cho em Hà Thị Niềm

học sinh nghèo vượt khó,  xã Dương Quang, thị xã Bắc Kạn

Trong 5 năm qua, HĐGD thị xã đã tích cực hoạt động, có những thành tích đã đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của thị xã và sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Từ năm 2006 đến năm 2011, HĐGD thị xã đã vận động các ban, ngành, đoàn thể đóng góp ủng hộ hơn 114 triệu đồng cho gần 1000 lượt học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; động viên, khen thưởng cho 59 giáo viên dạy giỏi, giáo viên có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Đội… Ngoài ra, Phòng Văn hóa – Thông tin thị xã hàng năm đều hỗ trợ ngành Giáo dục tổ chức các Hội thi Văn nghệ, Hội khỏe Phù đổng, hội thi thể thao; Ban An toàn giao thông thị xã phối hợp, giúp đỡ HĐGD thị xã tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông; Công an thị xã hỗ trợ tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác…

Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tiếp theo, HDGD thị xã sẽ tích cực tham mưu cho UBND thị xã trong công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị các nhà trường; vận động các tổ chức xã hội, nhân dân đóng góp công, của cho giáo dục; phối hợp HĐGD cấp xã, phường với nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và thực hiện các cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng xã hội học tập; thường xuyên phối hợp với nhà trường, gia đình, xã hội và các đoàn thể trong công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em; huy động trẻ đi học, thực hiện phổ cập giáo dục và giáo dục hướng nghiệp cho học sinh đang học phổ thông và đề xuất với cấp Đảng ủy và UBND cùng cấp thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục; động viên nhân dân phát huy truyền thống hiếu học và quý trọng thầy cô giáo…/.

Thu Cúc