Hội Cựu chiến binh phường Nguyễn Thị Minh Khai triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội CCB phường có 274 hội viên đang sinh hoạt tại 17 chi hội, trong năm qua Ban chấp hành Hội đã có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân trên địa bàn, luôn phát huy bản chất của “Anh bộ đội Cụ Hồ” trong phát triển kinh tế hộ gia đình, luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, “Đền ơn đáp nghĩa”,”Nghĩa tình đồng đội”… Hội đã quản lý tốt vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 1,9 tỷ đồng, cho 76 hộ vay. Cựu chiến binh phường tham gia đóng góp các loại quỹ tại địa phương được gần 18 triệu đồng và hiến đất cho công trình phúc lợi công cộng được 40m2…

Nhân dịp này, Hội CCB phường Nguyễn Thị Minh Khai đã khen thưởng 04 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2019.