Thành phố Bắc Kạn thăm hỏi, tặng quà người khuyết tật

Tại những nơi đến thăm, đoàn đã ân cần chia sẻ khó khăn, vất vả của các gia đình có người khuyết tật. Động viên bản thân người khuyết tật cố gắng vượt qua mọi khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời cũng đề nghị các cấp, các ngành và chính quyền địa phương cần quan tâm giải quyết tốt các chế độ chính sách, tạo điều kiện cho người khuyết tật vươn lên phát triển kinh tế, từng bước vượt qua khó khăn, mặc cảm, hòa nhập với cộng đồng.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố đã chuyển tới người khuyết tật món quà gồm tiền mặt và hiện vật trị giá 500 nghìn đồng. Hiện nay, toàn thành phố Bắc Kạn có gần 600 người khuyết tật nặng đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Ngoài việc thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ theo quy định của Nhà nước, trong thời gian qua thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động trợ giúp người khuyết tật như vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tài trợ tiền và hiện vật, giúp người khuyết tật có thêm nghị lực, niềm tin, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống.