Hội Cựu chiến binh thành phố kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam

 Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB Việt Nam luôn giữ vững bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên định theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Hội CCB thành phố Bắc Kạn đã vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, thống nhất cùng nhau xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Hiện, toàn thành phố có tổng số 2.241 hội viên sinh hoạt tại 10 cơ sở hội; 132 chi hội. 

Đồng chí Nguyễn Thị Huế –  Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa Hội CCB thành phố

Trong những năm qua, các cấp Hội đã phát huy vai trò “CCB gương mẫu” trong mọi hoạt động của đời sống xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 3 doanh nghiệp và 17 gia trại do hội CCB làm chủ hoạt động có hiệu quả; tổng quỹ hội có trên 1,77 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn đó cho hội viên vay phát triển kinh tế với lãi xuất thấp hoặc không lãi. Hội đã vận động hội viên CCB gương mẫu, ủng hộ lắp đặt điện chiếu sáng ngõ hẻm, xây dựng công trình vệ sinh nhà văn hóa, làm đường xây dựng cổng chào, đóng góp hơn 26 triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động xây dựng nông thôn mới./.